Kommentering avstängd

För bättre miljö, fler arbetstillfällen och mer kollektivtrafik

Nu kommer kollektivtrafiken fram snabbare i Göteborg och alla de göteborgare som sedan länge haft lust att åka klimatsmartare tar chansen att ställa bilen. Fler turer, fler bussar och spårvagnar och körfält där vår kollektivtrafik kommer fram snabbare har varit efterlängtat av alla de göteborgare vars kollektivtrafik ständigt fastnat i bilköer. Med det Västsvenska paketet ser vi till att infria dessa önskningar. Varje dag kör bussar och spårvagnar ett stort antal människor genom Göteborg. Närmare bestämt så görs det 530 000 resor med buss och spårvagn under ett dygn i Göteborg, Mölndal och Partille. Om samtliga, eller majoriteten av dem, inte skulle komma fram dit de skulle så skulle Göteborg stanna. Såväl näringslivet som det offentliga är beroende av en fungerande kollektivtrafik för att anställda ska kunna komma till jobbet. Tro oss, om det inte hade fungerat så hade vi vetat det. Däremot så är inte kollektivtrafiken perfekt. Det saknas vissa sträckningar och det förekommer både förseningar, oväsen och urspårningar. Och detta arbetar Västtrafik ständigt med att förbättra. Och eftersom pengarna från trängselskatten delvis ska gå till kollektivtrafiken så kommer det att bli bättre.

Ett av de mest förekommande argumenten mot trängselskatten är att man ska värna om alla låginkomsttagare som inte kommer ha råd att röra sig inom staden med sin bil. De som värnar dessa låginkomsttagare är ofta personer som själva inte är låginkomsttagare (sådana som vi själva är med andra ord). Och Peter Hjörne är en av dem. Hans hjärta bankar både för de fattiga bilisterna och för de som vill åka taxi från Götaplatsen till Centralstationen.

För att börja med det sistnämnda. Troligtvis var det stopp någonstans i trafiken den dagen Hjörnes vän skulle åka med sina väskor till tåget. Därför blev det dyrt och tog lång tid. Och det stoppet beror inte på att taxi inte får köra i bussfilerna, utan mer sannolikt på något annat. Efter det att trängselskatten infördes har antalet bilar i centrala staden minskat betydligt och därmed går det också fortare att ta sig fram med taxi än hur det var före trängselskatten. (Normalt tar det 10-15 minuter att köra den sträckan Götaplatsen-Centralen).

Tillbaka till de bilburna låginkomsttagarna. Det är helt enkelt så att de som tjänar minst, de har inte råd att köra bil dagligdags. Det är för dyrt, och det blev för dyrt långt innan trängselskatten var påtänkt. De som tjänar minst åker kollektivt. De åker buss och spårvagn och de har sällskap med många medelinkomsttagare och säkert en hel del höginkomsttagare också. För Hjörnes påstående att vi inte skulle ha en fungerande kollektivtrafik är gripet ur luften.
Och det är fortfarande så att de som åker mest kollektivt är kvinnor och ungdomar. Och flest bilar per hushåll har man i sydvästra Göteborg.

Men, invänder någon, det finns de som har låga inkomster och är beroende av sin bil. Ja, de finns och vi förstår att de reagerar mot trängselskatten. Vår ambition är att det ska finnas kollektiva alternativ för de allra flesta, men idag så finns det tyvärr inte alltid det. 

Vi är med och bygger den stad som många Göteborgare vill ha, nämligen en stad med mer tillgång till parker, grönområden och vatten. Denna bild av hur vårt framtida Göteborg ska se ut finns formulerat i t.ex. arbetet med Centrala Älvstaden och Göteborg 2021 där många Göteborgare har varit med och bidragit med ideér om hur man vill se stadens utveckling .

Vårt framtida Göteborg ska vara hållbart. Färre resor med bil och fler som åker kollektivt. Det ska gå att ta sig kollektivt över den större delen av staden, även om du har barn att lämna och hämta på förskola eller om du är en turist som vill besöka såväl Aeroseum som Liseberg och sedan ta tåget. Det ska gå att försörja sig i Göteborg. Med förbättrad infrastruktur och fungerande lösningar som t.ex. Västlänken så kommer arbetsmarknadsregionen att växa och Göteborg kommer kunna fortsätta vara ett nav för näringslivet i Västsverige och en knutpunkt för sträckan Oslo – Göteborg – Köpenhamn.

Och sist men inte minst. Hjörne, du har rätt i att vi är politiker med visioner, vi är stolta över detta och att vi slåss för dem: Vi tror på ett hållbart Göteborg! Ett Göteborg för alla dem som vill bo och arbeta här, men också för dem som under lediga dagar vill ägna oceaner av tid till att flanera i vår vackra stad
Vi vill inte gå till historien som förkämpar för det som kan bli den här planetens död – nämligen fossila bränslen som fortfarande utgör ett av de största klimathoten vi har. Så frågan går till dig – vad vill du bli ihågkommen för?

Anneli, Kia och Mats

i kategorin:Aktiviteter, Ekonomi, Göteborg, Huvudinlägg, Infrastruktur, Miljö, Näringsliv, Politik, Stadsutveckling, Trafik Taggar: , , , , , , , , , , ,