Kommentering avstängd

Lika rätt kräver ibland olika redskap

Göteborg är utsedd av regeringen till att vara en av Sveriges fem pilotkommuner för romsk inkludering. De andra kommunerna är Helsingborg, Linköping, Luleå och Malmö. Vi i Göteborg ansökte om att få detta uppdrag för att vi redan sedan tidigare jobbar med att försöka säkra romers rättigheter i vårt samhälle…. på det här viset kunde vi ytterligare förstärka jobbet, få följeforskare som ser hur det går och ingå i ett nätverk av andra engagerade kommuner.

I pilotprojektet siktar vi på att möjliggöra så kallade ‘brobyggare’ med två-kulturkompetens i några av våra skolor. Det har visat sig vara ett bra sätt för att få eleverna att känna sig motiverade att delta i skolarbetet. Delvis jobbar dessa brobyggare på att hålla en närmare kontakt med föräldrarna för att hela familjen ska motiveras till att bejaka pluggandet. Dessvärre har såväl många av de unga romerna idag som deras föräldrar erfarenheter av diskriminering i skolmiljöerna. För att säkerställa lika rätt till skola och utbildning så räcker inte de vanliga redskapen vi har till… brobyggare behövs i vart fall under en rejäl övergångsperiod.

I pilotkommunsprojektet ingår också att särskilt sikta in på folkhälsan hos romer, för inte oväntat så är hälsosituationen sämre generellt hos romska göteborgare jämfört med andra göteborgare. Som det i stort sett alltid blir för en grupp som är socioekonomiskt mer utsatt och därtill utsatt för diskriminering och kränkningar. Vi har också gett vårt stadsledningskontor i uppdrag att utreda om vi i Göteborg kan skapa ett romskt kultur- och informationscenter, enligt Malmö-modell. Därför var det extra värdefullt att få höra Malmö och de andra pilotkommunnerna när vi möttes i Stockholm idag för att utbyta erfarenheter och tankar.

Utöver detta pilotkommunsprojekt så jobbar vi med arbetsmarknadsfokus för romska företagare genom ESF-samverkan i Newo Drom och under våren kommer Göteborgs stadsmuseum att öppna en utställning och en utbildningsserie om romers situation och historia. Jag tror och hoppas att vi är på rätt spår och INGENTING av dessa insatser gör vi utan romsk medverkan. Faktum är att flera av dessa projekt inte alls hade blivit av om inte romer tagit initiativet. Detta enligt devisen ”Nothing about us, without us”. Under mötet i Stockholm idag så var vi ense mellan de fem pilotkommunerna om att vi tillsammans och med andra kommuner i landet ska vara en ledstjärna i arbetet för romers och andras mänskliga rättigheter!

/Thomas

För övrigt blir jag fascinerad av hur Peter Hjörne, i veckan som gick i sin spalt i GP för bilismen, helt lyckas trixa bort att det funnits trängsel på Göteborgs vägar innan årsskiftet (då är det konstigt att mätningar visar att det går att köra bil från Kungälv till Göteborg på halva tiden sedan trängselskatterna infördes). Närmaste veckorna kommer nog Hjörne också låtsas som att det inte heller funnits skadliga avgaser från bilarna, att Göteborg har överskridit miljökvalitetsmålen i flera år på grund av utsläpp från trafiken och att beräkningar gjorts om att uppåt 200 personer dör i förtid i vår stad VARJE ÅR till följd av trafikens utsläpp.

Men nej… vi som tror på trängselskatternas effekt som metod för att minska bilismens negativa miljöpåverkan, metod för att minimera  ytterligare investeringar på ohållbar privatbilism och ett sätt att finansiera ett mer hållbart transportsystem… vi är ju enligt Hjörnes uppfattning bara ”ute efter bilisterna”. För min personliga del så struntar jag i bilisterna… det är utsläppen och hållbart riktade investeringar jag är ute efter.

i kategorin:Göteborg, Politik, Trafik Taggar: , , ,