Kommentering avstängd

Omvärldsbetraktelse

Det är intressant att följa politiken i Stockholm, dels för att det är en storstad med liknande problem som Göteborgs och dels för att Stockholm har ett borgerligt styre. Vilka beslut tas för att lösa de båda städernas liknande problem?

 Svenska Dagbladet listar de politiska knäckfrågorna i Stockholm inför 2013 och jag känner igen dem. Nedan följer några.

 1. Skolkrisen. Rekordmånga elever missar gymnasiebehörighet. Inga radikala beslut för ett förändringsarbete har inletts.

 2. Infrastruktur. Mer tunnelbana, ny spårvagn? Beslutsvånda.

 3. Luftföroreningar förkortar livet för Stockholmare med sju månader. Mångmiljonböter från EU hotar om inga åtgärder vidtas när det gäller kvävedioxidutsläppen.

 4. Nya bostäder. 400 000 står i kö för en ny bostad. Löftet om 4000 studentlägenheter under mandatperioden har hittills resulterat i ett hundratal. Receptet från regeringen är andrahandsuthyrning till sannolikt väldigt höga hyror.

 5. Grönområden. Stockholmare älskar sina grönområden och träd. Konflikt med ny bebyggelse och ny infrastruktur.

 Det ska bli spännande att följa Stockholms beslut och planer liksom det är viktigt att följa andra europeiska storstäders. Som sagt, alla storstäder har gemensamma problem och i stor utsträckning gemensam lagstiftning genom EU.

 
/Kia Andreasson (MP), kommunalråd

i kategorin:Barn, Bostäder, Göteborg, Miljö, Politik, Skola, Trafik Taggar: , , , , , , ,