Kommentering avstängd

Fokus på integration och samhällsgemenskap istället

Då och då kan det i debatter och politiska samtal höras personer som säger att det inte pågår någon politisk debatt om integration. Eller än värre att det finns ett sorts outtalat förbud när det gäller att diskutera integrationsfrågor. Sverigedemokraterna brukar vara de som oftast lyfter att de är de enda som ‘vågar’ prata om frågor kopplade till att en del personer i Sverige är födda i ett annat land eller att deras föräldrar är det. Nu i veckan som gick så hettade det till i riksdebatten där Jan Björklund (FP) också signalerar att debatten tystnar/tystas ner.

Så… känner vi oss tystade och att vi hukar i debatten? Nej, absolut inte, menar jag. I Göteborg så samtalar och fokuserar vi ständigt integration och samhällsgemenskap och dess motpoler ojämlikhet, diskriminering och segregation. Men jag pratar väldigt sällan med Sverigedemokrater om dessa frågor eftersom de inte är intresserade… deras lösningar har bara med flyttströmmar och stängda eller kraftigt åtsnörpta gränser att göra. Jag tar gärna samtalet med sverigedemokrater och andra i integrationsfrågan, men ger inte sverigedemokraterna ensamrätt att avgöra HUR frågorna får formuleras. Jonas Hinnfors har helt rätt i att sverigedemokraterna och deras likar ännu längre bort i högerperiferin saknar recept för att lösa arbetslöshet och utanförskap. Det är i vårt rödgröna ansvar i Göteborg att skapa solidaritet och minska klyftorna, det är så vi bygger ett hållbart samhälle. 

När vi strävar efter att bygga ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart Göteborg så är vår politiska uppgift att basera det på och utgå ifrån de personer som bor i staden. De exakta personerna det uppdraget gäller är i ständig förändring men uppdraget kvarstår. Det vi kan konstatera är att den samlingen människor är väldigt varierad utifrån en massa variabler och konstigt vore det väl annars.  Dessutom har vi ett ansvar att det vi göteborgare åstadkommer inte ska ha en inverkan på människor i vår omvärld som ger dem sämre levnadschanser utifrån hållbarhet.

I det rödgröna politiska arbetet i Göteborg finns en lång rad prioriterade områden som fokuserar att göteborgarnas förutsättningar för att kunna få privatekonomin att gå ihop, att delta fullt ut i samhällslivet och att kunna bejaka sina kreativa sidor är olika. Det kommunala uppdraget är i stora drag ett uppdrag om att jämna ut orättvisor som annars skulle göra motsättningarna i vårt samhälle ohållbara.

Integration och samhällsgemenskap gäller alla som bor i Göteborg, det är ett ansvar som vi har gemensamt och det är ett behov vi har gemensamt. Det gäller oavsett var vi är födda någonstans. Ibland, men långt ifrån alltid, spelar det faktum att en person är född i ett annat land än Sverige en särskilt tung roll. När en person nyligen flyttat till Sverige från utlandet så är det en rad etableringsfrågor som är oerhört betydelsefulla, till exempel att försöka lära sig svenska, att få tag i en bostad, att få tag i ett jobb eller en utbildning och att komma med i kultur- och fritidssammanhang. Flera av dessa utmaningar gäller också svenskfödda personer men av självklara orsaker så är det oftast ett visst försprång i startsträckan mellan den som fötts i Sverige och den som fötts utomlands, åtminstone om personen tvingats fly från områden i kaos.

I Göteborg har vi politiskt satt upp prioriterade mål som visar vad vi fokuserar, till exempel:

- Göteborgarnas livschanser ska utjämnas

- integrationen ska öka

- jämställdheten i stadens verksamheter ska öka

- skillnaderna i hälsa mellan olika socioekonomiska grupper och delar av Göteborg ska minska

- skolan ska i ökad omfattning kompensera för elevers olika förutsättningar på såväl elevnivå som mellan olika skolor

- unga göteborgares möjligheter till en rik och meningsfull fritid ska öka

- arbetsmarknadsinsatser för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka

Målen med dessa och andra mål i stadens budget är att skapa en mer jämlik stad (där individer fortfarande gärna får vara olika) och gemenskap mellan göteborgarna. Inne i varje område måste många riskfaktorer, orsakssamband och strukturer som diskriminerar, förminskar och sållar bort synas och lyftas fram. Det är till exempel då det är självklart att en person som flyttat till Sverige i 12-årsåldern troligen behöver ytterligare stöd eller tillgång till skola en längre tid än någon som är född i landet. Det är på den nivån som vi behöver leta strukturer som leder till att personer med funktionsnedsättning inte kommer ifråga för anställning trots att de mycket väl kan ha tillräckliga meriter för uppdraget. Det är i genomförandet av vårt kommunalpolitiska ansvar på kulturens område som vi måste försöka säkerställa så att en bredd av uttryck ryms och lyfts fram.

Vår kommunala budget är genomsyrad av att motverka ojämlikhet och lyfta fram mänskliga rättigheter. Det är så vi bygger ett hållbart samhälle där alla göteborgare, oavsett födelseplats i världen, deltar.

/Thomas

FÖR ÖVRIGT … apropå att Ryanairs VD tycker att trängselskatter i Göteborg är ”silly”…  Skulle inte förvåna mig om GT tycker att denne man nästa år bör bli årets Göteborgare *suck*. Det hade ju varit kul om GT frågat mottagarna av miljöpriset, folkhälsoforskare, gröna bilister eller så någon gång istället för enbart kockar, fd fotbollsspelare eller som nu en flygbolags-VD som äger ett kvinnoförnedrande flygbolag som struntar i allmänna reklamationsnämnden.

i kategorin:Göteborg, Politik Taggar: , , , , , ,