Kommentering avstängd

Nu är vi igång, och på måndag gäller det

Efter tre dagar med trängselskatten kom i fredags eftermiddag de första siffrorna om antal passager, kollektivtrafikens punktlighet m.m. Vi kan konstatera att det mesta har fungerat enligt plan. Det har de här första lugna dagarna varit en trafikminskning med ca 24 %, jämfört med samma period 2008 då helgerna låg på samma sätt. Kollektivtrafiken har rullat på för fullt, även om bussar och spårvagnar inte varit fulla på grund av helgerna.

Runt om i vår stad, på Trafikkontoret, Trafikverket, Transportstyrelsen, alla media och vi i stadshuset har med spänning följt dessa första dagar. Det är många människor som haft en kortare ledighet än normalt i år, för att kunna finnas tillhands för att lösa problem, lyssna på medborgare och kunna lämna korrekt information. Till er alla vill jag rikta ett tack för er insatts så här långt.

Jag har sedan augusti 2012 jobbat varje dag med Västsvenska paketet, jag har mött så mycket engagemang, skickliga människor och anställda som gör allt för att vi skall lyckas med de ambitioner vi har med Västsvenska paketet.

Självklart har jag också mött mycket motstånd, mot främst trängselskatten, stationers placeringar och bristande kollektivtrafik. En del har undrat hur det känts med alla dessa diskussioner och mail. När jag i min ungdom valde att bli politiskt aktiv var det för att jag ville förändra och förbättra, inte för att förvalta. Jag har fortfarande kvar min drivkraft, och därför har det varit fantastiskt att få diskutera, debattera och träffa er alla. Det finns bara två saker jag tycker varit riktigt tråkigt i denna debatt, det första är den väldigt lilla grupp som alltid anonymt skriver fula ord, och har en von oben attityd. Det andra är alla de som valt att förvränga fakta, för att skapa sidodebatter som inte gynnat debatten utan snarare skapat sidospår och missuppfattningar som oroat många människor. Det tydligaste exemplet på detta är väl den idag pensionerade journalist på GP som valde att skriva att halva Liseberg skall rivas för bygget av Västlänken, fast han mycket väl visste att detta inte var fakta eller sant. Jag hade gärna hört denne journalist förklaring till denna slutsats, och det skall bli ett sant nöje att se hur GP följer upp detta när planeringsarbetet med Västlänken är klart och vi säkert vet hur lösningen runt Liseberg ser ut.

Vi har många utmaningar och diskussioner kvar, detta är bara början, vart slutet är vet jag inte. Men vi måste utveckla och jobba för att Göteborg står sig starkt i en allt tuffare konkurrens städer emellan. För detta kommer det krävas mycket infrastruktur. Vi har i Sverige långt kvar innan vi knutit ihop våra städer på ett effektivt och rationellt sätt. Och det kanske allt överskuggande är hur du och jag ser till att lämna över en renare planet till våra barn och barnbarn. En jord som inte är utarmat på resurser för att vi var för bekväma att orka ställa om. Vore det inte roligt att när vi firar 400 årsjubileum år 2021 anordna ett stort internationellt klimatmöte här i Göteborg där vi ger framtiden hopp.

De första dagarna med trängselskatt har funkat men det är på måndag det gäller, och du och jag kan göra skillnad. Framtiden är inget hot, den är vår möjlighet.

//Johan

i kategorin:Göteborg, Infrastruktur, Miljö, Politik, Stadsutveckling, Trafik Taggar: , , , , , , , , , ,