Kommentering avstängd

Goda krafter för samhällsbygge

Inom kommunens förvaltningar, inom politiken och inom föreningslivet i Göteborg har det varit särskilt fokus sedan åtskilliga månader på den utökade anhöriginvandringen som kommer till Sverige och Göteborg, inte minst. Framför allt gäller utökningen 2013 och 2014 och de flesta personerna kommer från Somalia. Vi är i grunden mycket positiva till att tolkningen av lagen har ändrats så att familjer kan återförenas i Göteborg, för det är knappast troligt att människor får lust, ork och vilja att starta om på nytt när den vuxne en person älskar och de barn de gemensamt fått nätt och jämnt överlever i flyktingläger strax utanför Somalias gränser. Dessutom har familjemedlemmarna ofta varit uppsplittrade på olika läger. Det Göteborg vi bygger nu måste alla som bor här delta i, och då behöver de som står en nära finnas i ens närhet, eller åtminstone på platser som känns säkra i vår omvärld.

Med detta sagt så ska vi inte tro att allt löser sig självt i mottagandet av personer som kommer till oss från platser de flytt ifrån. Därför förbereder kommunen sig för förstärkta insatser inom förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, vi har sett över vilka boendelösningar som kan finnas för de som inte kan få bostad genom Boplats och andra vanliga vägar (som tur är så har rätt många av de som väntar anhöriga redan första-handskontrakt och kan nu framför allt fokusera på att byta till större lägenhet inom det bostadsbolag de redan bor i). Inom en del ytterligare områden förbereder sig kommunen nu inför den utökade anhöriginvandringen.

Att bygga gemenskap kan inte göras av kommunen själv. På sistone, och inte minst nu i den vecka som just är avslutad, så har åtskilliga möten ägt rum tillsammans med föreningsaktiva somalisvenskar som kom till Göteborg mycket tidigare, åtskilliga i början av nittiotalet. I måndags mötte jag ett nystartat somaliskt föreningsråd som samlar ett tjugotal föreningar i Göteborg som redan bedriver en rad olika aktiviteter för göteborgare, till exempel mammagrupps-, idrotts-, kultur- och skol/läxläsningsverksamhet. Det är ofta yrkesarbetande personer som lägger många kvällar och helger om året på att bygga det goda samhället. I samband med den väntade anhöriginvandringen så är ett återkommande budskap från dessa personer att de har stora möjligheter att fungera som brobyggare. De som redan bott här i ett tjugo-tal år och är tvåspråkiga är med all sannolikhet också de som kan funka som den första tidens informatörer och inte minst bygga tillit till det nya. Speciellt som tilliten till det offentliga i det forna hemlandet med all sannolikhet har brutits ner kraftigt under de år som gått.

I fredags fyllde föreningen Neutral Ungdom i Biskopsgården 15 år. De är bara en i raden av föreningar i vår stad som skapar socialt kapital och knyter ihop så vitt skilda aktörer som unga i Biskopsgården, fotbollsföreningen IFK Göteborg, arbetsförmedling och olika aktörer inom Göteborgs kommunala förvaltning. Firandet blev en återblick över vad som gjorts men främst beskrivning om vad som komma skall, till exempel Hoppets allians.

Nu är julen och ett nytt år på väg och min förhoppning är att kunna få tillbringa den tiden med familjen. Det är viktigt att ibland få vara nära den innersta kretsen och hämta kraft att jobba vidare med viktiga men långtifrån slutförda uppgifter.

Jag önskar alla i vår stad, och inte minst er som läser denna rödgröna blogg, en riktigt god jul, om ni firar jul, och allra mest ett 2013 där vi gemensamt mellan olika aktörer lyggas bygga mer samhällsgemenskap på ekologiskt hållbar grund.

//Thomas

i kategorin:Göteborg, Politik Taggar: , , , ,