Kommentering avstängd

EU-projekt och Glasgow

För att länderna i EU överhuvudtaget ska kunna uppvisa resultat inom klimat-, energi- och miljöområdet såsom de har gemensamma mål för, är det städerna som måste utföra förändringarna. Städernas sociala ansvar, med allt vad det innebär, tar i anspråk den största delen av pengarna som utgör budget för städerna. Alltså måste städerna få ekonomisk support från sina regeringar. Den svenska regeringen är mycket snål. De KLIMP-bidrag vi tidigare fått för klimatinvesteringar är nu avslutade i och med slutkonferensen för ”Hållbara Städer” som hölls i Göteborg. Dessa pengar gick direkt in i verkliga åtgärder. Nu finns det ingen fortsättning.

Smart Cities är ett EU-projekt som vill visa upp framgångsrika koncept. Under finns delprojekt. Göteborg är med i tre delprojekt. EU-bidrag utgår men den stora skillnaden är att det är idéer och arbetsgrupperna som får pengar inte igångssättningar av reella förslag.

Det politiska engagemanget är viktigt därför åkte jag som ordf för miljö/klimatnämnden och Mats Arnsmar, ordf för byggnadsnämnden för att träffa de andra politikerna samt tjänstepersonerna som ingår i projektet ”Step Up”. Glasgow, Riga, Göteborg och Gent är projektstäderna. Att träffa andra engagerade inom detta område samt få kunskap om värdstaden är alltid givande. De närvarande politikerna undertecknade ett samverkansavtal.

Glasgow är till befolkningen ungefär lika stor som Göteborg och har i östra delen haft tung industri där jorden är förorenad. De har också bostadshus i andra delar som är nergångna. Nu byggdes det bostäder på den tidigare industrimarken och jorden renades på plats. Intill stod en stor ny idrottsarena klar. Det Brittiska samväldet har ett eget ”OS Commonwealth” som för dem är lika stort och viktigt. Detta idrottsspel skall hållas i Glasgow. På en annan mer central plats byggdes även en stor arena för gymnastik och friidrott. Hur kan staden finansiera allt detta? Genom statliga bidrag.

Två tredjedelar till arenorna betalas av regeringen och kommunen måste avsätta 25 procent av de nya lägenheterna till sociala bostäder. Det nybyggda området skulle först användas som lägenheter för de tävlande (OS-by). Fjärrvärme från spillvärme skulle användas till hela området. En helt ny stadsdel skapades.

Annars utstrålade Glasgows invånare en varm, vänlig, välkomnande stämning. Ingen synlig nedgång utan tvärtom ett synligt välbefinnande. Det ska bli spännande att följa arbetet i projektet.

Velodromcykling är stort i Skottland. Den nya arenan hade en bana. Världsmästaren kom från Edingbourg och var adlad samt hette Hoy (hoj) i efternamn.

Kia Andreasson (MP)

i kategorin:Bostäder, Göteborg, Idrott, Mark, Miljö, Politik Taggar: , , , , , ,