Kommentering avstängd

Internationella kvinnofridsdagen

Det var med stor kärlek i hjärtat jag noterade det, trots det riktigt usla novembervädret idag, relativt stora antalet mötesdeltagare på Gustav Adolfs Torg vid eftermiddagens manifestation från kommunens sida, denna kvinnofridsdag.

Kvinnofrid är en mänsklig rättighet och den borde vara självklar, men är inte det. Inte i vårt land och inte någon annanstans heller. FN räknar med att minst var tredje kvinna på jorden någon gång utsätts för fysiskt och/eller sexuellt våld under sin livstid, oftast av någon nära anhörig!
Våldet drabbar kvinnor i alla samhällsklasser och i alla åldersgrupper, och liknande våld och utifrån samma maktordning drabbas också transpersoner som identifierar sig som kvinnor. Vissa individer är särskilt utsatta: äldre, kvinnor med funktionsnedsättning och missbrukande kvinnor – de kan sägas vara dubbelt utsatta.

I Göteborgs kommun har ett antal beslut fattats för att arbeta för ett mer jämställt samhälle och för att främja kvinnofrid. Ett huvudfokus är att vi ska arbeta utifrån mänskliga rättigheter i våra verksamheter. Vi har också inrättat ett antal olika verksamheter som arbetar för att skapa ett bättre samhälle utifrån kvinnofrid. Allt ifrån Dialoga – som är ett kunskapscenter för våld i nära relationer, till kriscentrum för kvinnor som är stadens egen verksamhet för våldsutsatta kvinnor. Göteborg medverkar dessutom i webb-portalen www.valdinararelationer.se . Staden medfinansierar också många fristående organisationers arbete med motsvarande frågor.

För oss råder det inget tvivel om att det är den ojämnställda könsmaktsordningen som råder i vårt samhälle som i förlängningen också, i sitt yttersta, leder till våld. Men påtvingade könsroller leder ofta till inskränkta möjligheter för både kvinnor och män. I vårt arbete måste därför också mansrollen problematiseras.

Oavsett om vi är politiker, förvaltningsanställda, grannar, pappor eller annat, så har vi ett gemsamt ansvar för att kämpa för mänskliga rättigheter och mot våld. Inte minst våldet mot kvinnor. Vi måste visa att vi aldrig någonsin, aldrig någonstans, aldrig av någon orsak accepterar detta våld.

//Thomas

i kategorin:Göteborg, Huvudinlägg, Sociala frågor, Trygghet Taggar: , , , ,