Kommentering avstängd

Nobelt

Idag på eftermiddagen blev det klart att Göteborg får Nobel Week Dialogue 2013. Nobel dialogen är ett  vetenskaplig möte med nobelpristagare, vetenskapsmän och kvinnor och andra intressanta personer. Meningen är att det ska bli ett möte mellan forskningen och en engagerad allmänhet om aktuella forskningsfrågor. Det är roligt att kunna hälsa Nobelveckan välkommen till vår region nästa år. Jag är säkert på att det kommer ytterligare göra stan och regionen intressanta, både för oss själva och de som kommer resande hit.  Kan vi dessutom få nobelveckan till ett återkommande arrangemang blir det  ännu bättre.

Idag gavs det också möjlighet för att ytterligare ta ett steg för att skruva ihop samarbetet för bättre kommunikationer mellan Oslo-Göteborg-Köpenhamn , för sedan vidare ut i Europa. Det handlar om att först och främst tåget gå på ett vettigt sätt mellan de tre regionerna (60 mil på mer än 7 timmar kan knappast kallas snabbt) och i en framtid få ett höghastighetståg som verkligen kan minska avstånd . Der borde inte vara en omöjlighet att sikta på att minska tågtidtabell mellan Oslo-Köpenhamn till 2,5 timme. Med ca 8 miljoner människor som lever inom området blir det stora valmöjligheter till både jobb och utbildning på mer än ett ställe.  För att nå dit krävs att också våra regeringar börjar jobba ihop. Att skapa gemensamma, snabba och hållbara transporter vore väl vara ett konkret jobb att göra ihop. Det tycker både regioner och städer i området. Det kommer vi därför att fortsätta  tjata om.  Ska vi vara konkurrenskraftiga i denna del av världen så måste vi jobba ihop

i kategorin:Göteborg