Kommentering avstängd

Vi tar vårt ansvar för skolan i Göteborg

Igår riktade Skolinspektionen skarp kritik mot de kommunala grundskolorna i Göteborg. Vi rödgröna är oroade över utvecklingen och tar kritiken på största allvar.

Skolinspektionen efterlyser ett flertal åtgärder och flera av dessa åtgärder är redan påbörjade eller på väg att starta i Göteborg. Vi har alltså sedan tidigare identifierat dessa brister och sett vilka åtgärder som behövs.
Bland det allvarligaste är att skolan är segregerad, skillnaderna mellan och i stadsdelarna är stora. Så ska det inte vara, skolan ska vara samma för alla. Det ska inte spela någon roll var man bor eller vilka föräldrar man har, rätten till en bra skola ska gälla alla. Den svenska skolans utveckling är bekymmersam. Det vi ser i Göteborg följer en nationell trend. Ökade klyftor i samhället märks också i skolan. I Göteborg tar vi nu krafttag för att vända den negativa utvecklingen.

Vi har flera skolutvecklingsinsatser i fokus. Där ingår bland annat satsningar på ett systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete, på rektorernas pedagogiska ledarskap och på ökad likvärdighet mellan skolor i hela staden. Dessutom skjuter vi nu till 70 miljoner extra till specialsatsningar i de skolor som behöver det mest.

Här kan du läsar mer om hur vi vill utveckla skolorna i Göteborg.

Anneli Hulthén
Kia Andreasson
Mats Pilhem

i kategorin:Barn, Göteborg, Politik, Sjukvård Taggar: , , , , ,