Kommentering avstängd

Avklippt kulturspalt

Det fortsätter en dialog mellan GT:s kulturredaktör och mig vad gäller hur finansieringen ser ut inom Kulturförvaltningens Kulturkansli. Eftersom jag känner att de svar jag ger förkortas rätt friskt så ber jag att få klistra in vår senaste e-postväxling för dem som följer frågan.

Svar på det e-brev jag refererade till i mitt förra blogginlägg lät såhär från GT:

”Ok, då missuppfattade jag dig. Hur mycket extra medel avsatte ni 2012 för att stärka marknadsföringen av kulturen? Korrigering kommer på bloggen – och i tidningen förstås eftersom texten ligger även där. Du får gärna kommentera även det Hesselbom sa att han skulle jobba för Bok & Bibliotek, Liseberg, Way Out West och Filmfestivalen. Ingår det i uppdraget som marknadschef för kulturförvaltningen? Och tycker du 13 miljoner är en rimlig summa för kulturförvaltningens administration? Ingår lokalhyra och sånt i de pengarna? Och hur många anställda finns det inom kulturförvaltningen?

Ingrid”

Mitt svar på ovanstående var följande:

”Hej Ingrid!

Här nedan kommer svar på dina frågor.

Hur mycket extra medel avsatte ni 2012 för att stärka marknadsföringen av kulturen?
Svar: 1,3 Mkr

Du får gärna kommentera även det Hesselbom sa att han skulle jobba för Bok & Bibliotek, Liseberg, Way Out West och Filmfestivalen.
Svar: I uppdraget ingår att arbeta för att stärka kulturens ställning i Göteborg. Grunduppdraget är för det som ryms inom Kulturnämndens uppdrag och verksamhet. Om Bok&Bibliotek, Way Out West, Liseberg och Filmfestivalen vill använda Hesselbom för egen marknadsföring så utgår jag från att de betalar Kulturförvaltningen för detta och det har jag också stämt av med Kulturförvaltningen.

Och tycker du 13 miljoner är en rimlig summa för kulturförvaltningens administration?
Svar: Kulturkansliet administrerar 314 Mkr i kommunbidrag från staden och 44 Mkr i regionalt bidrag. 13 miljoner kronor är 3,6% av den summan går åt till administration. Min uppfattning är att det är en rimlig summa. I detta arbete ligger de centrala funktionerna för ekonomi och kontroll, personalfrågor, centrala fastighetsfrågor, mediafrågor, administrationen kring nämndens arbete, merparten av de utredningar som sker utifrån nämndens uppdrag och utifrån många av de ärenden som nämnden ska yttra sig över för stadens räkning. Administrationens uppgifter har ökat på senare år, genom nya lagkrav och interna krav på mera omfattande uppföljning och internkontroll. Detta för att säkerställa att saker sker på korrekt sätt och att risker minimeras.

Ett skäl till att vi från nämndens sida en längre tid önskat utveckla förvaltningens marknadsföringsarbete är för att vi också ser att det är sannolikt att vi skulle kunna nå ut till fler Göteborgare med de befintliga verksamheter och programpunkter som vi har.

Ingår lokalhyra och sånt i de pengarna?
Svar: Kulturkansliets lokalhyra ingår, de andra avdelningarnas hyra ligger i respektive budget.

Och hur många anställda finns det inom kulturförvaltningen?
Svar: Heltidsanställda var 2011 361 personer.

Mvh

Thomas”

Den nedklippta versionen finns att läsa i dagens GT (31 oktober)

//Thomas

i kategorin:Ekonomi, Göteborg, Huvudinlägg, Kultur, Politik Taggar: , , ,