Kommentering avstängd

Förtydligande om utvecklad kulturmarknadsföring

I dagens GT (29 oktober) ställer sig Ingrid Norrman en fråga som jag hade svarat på redan i fredags den 26 oktober (från samma e-brev som de andra citaten kommer ifrån). För att tydliggöra hur vi från Kulturnämnden tänkt så klipper jag in mitt svar även här för de som önskar ta del av det:

”Hej Ingrid!

Jag läste ditt blogginlägg. Du ställer en fråga i inlägget som jag tycker att jag redan besvarat, men för tydlighets skull så vill jag påminna om det svar jag gav i fredags. Du frågar i ditt blogginlägg: ”Hur kan då 563 000 kronor räcka till den plus allt annat som kulturkommunalrådet räknade upp?”

Redan i fredags skrev jag dock att: ”Redan i 2012 års budget avsatte vi medel för att förstärka gemensam marknadsföring och kommunikation och den ekonomiska förstärkningen har vi alltså kvar och indexuppräknat 2013.” Den texten valde du att inte ta med i dina citat från mig. Men eftersom en uppräkning redan gjordes 2012 så hade det ju givit läsaren en annan bild om du också hade skrivit det.

Ha det gott!

Mvh,

Thomas”

                                                                                                                                                             

E-brevet ifrån den 26 oktober svarade på följande fråga från Ingrid Norrman:

”Hej Tomas.

En kort fråga: Hur mycket pengar har ni budgeterat för den nya tjänsten som marknadschef åt kulturförvaltningen, dvs lön och sociala avgifter och mobil och dator etc.”

Mitt svar var:

”Hej Ingrid!

Det budgetbeslut vi tog igår på nämndnivå lägger inte fördelning på den detaljnivån. Detaljbudgetar utarbetas nu av respektive enhet utifrån vår övergripande budget.

Från nämndens horisont så är det avsatt 12 975 tkr till det förvaltningscentrala arbetet för 2013 (det som kallas ‘kulturkansliet’ i vår budget). I detta belopp ingår de olika centrala funktioner som förvaltningen har, till exempel personalfunktioner, ekonomifunktioner, etc. En central funktion inom marknadsföring ska också rymmas i detta belopp. Redan i 2012 års budget avsatte vi medel för att förstärka gemensam marknadsföring och kommunikation och den ekonomiska förstärkningen har vi alltså kvar och indexuppräknat 2013.

För 2012 hade vi budgeterat 12 417 tkr för kulturkansliet. En del av höjningen från 2012 till 2013 är rena indexuppräkningar för löne- och prisökningar. Dessutom uppfattar jag att den höjda ramen för kulturkansliet också rymmer avsättning för att vi ska medverka i Kulturarvslyftet, kostnader för åtgärder för att minimera ofrivilligt deltidsanställda, för att justera för mer jämställda och konkurrenskraftiga löner samt satsning på kompetensutveckling för våra chefer.

Ha det gott och trevlig helg!

Mvh,

Thomas”

i kategorin:Kultur, Politik Taggar: ,