Kommentering avstängd

Därför stoppade vi nedtagningen av träden

Många synpunkter och frågor har kommit om träden i allén och Linnégatan. Många frågor handlar om varför är detta planerat, är det verkligen rätt beslut? Varför ska inte träd som är friska i allén sparas, varför plantera lönn istället för lind? Helt klart engagerar träden många medborgare. Det är bra, och vi måste utveckla dialogen med medborgare på ett tidigare stadium.
Arbete om detta pågår i staden för att vi ska hitta bra metoder.

Många träd är i dåligt skick, träden har följts under en längre tid och förvaltningen har observerat utvecklingen av dem. Det är många hänsyn och aspekter som ska värderas, vi måste hela tiden göra avvägningar mot de risker som finns och hur kan vi skapa en långsiktighet i stadens trädbestånd.

Träden är älskade av många och även av mig, jag vill att framtida generationer också har en vacker allé med ståtliga träd. Förutom skönheten fyller de också viktiga funktioner för stadens luftkvalitet och biologisk mångfald.

I går morse fattade jag och direktören för park och naturförvaltningen ett beslut om att stoppa nedtagningen av träd. Den närmsta tiden ska förvaltningen ägna åt medborgardialog.

Vi får se vad dialogen leder till, jag återkommer

Marina

i kategorin:Göteborg, Huvudinlägg, Miljö, Stadsutveckling Taggar: , , ,