Kommentering avstängd

Vänner firade 70 år genom att ge en kyss

Göteborgs kulturinstitutioner har en historia som är kantad av, och ibland helt beror på, donatorers brinnande intressen. Till exempel lades den ekonomiska grunden till Göteborgs konstmuseum, Röhsska museet och Sjöfartsmuseet av rika göteborgsfamiljer.

Det kanske är mindre känt, och i vart fall mindre omtalat, att det finns gott om stödjande familjer och individer också idag. Göteborgs museer får fortfarande en rejäl dos generösa bidrag från invånare i grupp eller var för sig även i nutid. Visst kan en tycka att det fortfarande finns allt för stora skillnader mellan de individer och familjer som har mycket pengar att leva för jämfört med de som lever på den ekonomiska marginalen… min egen uppfattning är densamma. Men med detta sagt så är det likväl viktigt att betona den stora betydelse det har när de som har pengar väljer att stödja kulturens område i vår stad. På det sättet bidrar de till samtliga göteborgare och besökare.

På detta vis ställer Stenastiftelsen återkommande och generöst upp med stöd för Konstmuseet, Familjen Söderberg har möjliggjort så att Röhsska museet årligen kan dela ut världens största prissumma inom design och museernas vänföreningar och dess medlemmar bidrar i stort och smått till museernas samlingar.

I denna vecka som gick firade Konstmuseets vänner 70 år och det är åtskilliga verk som donerats till vår stads fantastiska konstmuseum genom dessa år. När de firade sju decennier var det inte de själva som fick presenter, utan även vid detta kalas var det Konstmuseet och göteborgarna som blir vinnare. Ett av de två fina konstverk som förärades museet var skulpturen ‘Kyssen’. Finns nu att beskåda i museets skulpturhall. Också bakom denna present finns en familj som ställde upp och betalade åtskilliga hundra tusen kronor för att försköna vårt konstmuseum ytterligare.

Från politiskt håll vill jag skicka en tacksamhetens hälsning till forna tiders och moderna tiders mecenater. Ni hjälper oss att lyfta det lustfyllda, konstnärliga i Göteborg!

// Thomas

 

För övrigt så gläder jag mig för att den viktiga Sverige-finska skolan i Göteborg verkar få en ökad elevtillströmning, både i grundskola och förskola. Under mitt besök i tisdags i veckan som gick så fick jag se de fint renoverade lokalerna som används till förskolan. Förhoppningsvis har stadens ökade fokus i och med vårt åtagande som kommun inom det finska förvaltningsområdet bidragit till den ökade efterfrågan.

i kategorin:Kultur Taggar: , , ,