Kommentering avstängd

Bilinnehav i Göteborg – ett av landets lägsta!

Gissa om vi blev överraskade när vi fick höra igår att Göteborgarnas bilinnehav/1000 invånare är lågt jämförelsevis med andra städer. Faktum är att Göteborgarnas bilinnehav är bland de lägsta i landet, och har legat still i tio år. Det har legat mellan 350-360 bilar per tusen invånare.

Hur går detta ihop? Vi är ju trots allt en bilstad. Säkert är det många faktorer som spelar roll, bl.a. förändrade attityder till att äga en bil, ändrad attityd till att ta körkort, benägenheten bland yngre är inte lika stor idag som tidigare. Inträdesbenägenheten till att äga en bil har kraftigt minskat särskilt i storstadsregioner.

Pratar vi om ett hållbart samhälle är det positivt att äga saker tillsammans. Det är också en ekonomisk fråga, att äga en bil är mycket dyrt. Tekniken går framåt, läste en artikel i GP från förra året om fördelen med bilpooler, och det finns skjutsgruppen på Facebook och Twitter.

Mycket positivt sker nu och arbetet fortsätter med bilpooler, cykelpooler för anställda och Styr och ställ som har blivit väldigt lyckat. Det är mycket smidigare att ta cykeln i centrala stan än att köra bil och oftast går det fortare än kollektivtrafiken med. Det är bra att vi funderar på att utveckla Styr och ställ, och fortsätter bygga ut cykelbanorna.

Mats och Marina

i kategorin:Göteborg, Stadsutveckling