Kommentering avstängd

Stadens träd, vår lunga!

Läser man GP kan man tro att träd fälls utan anledning och total avsaknad av känsla för stadens gestaltning och upplevelse av staden.
Vad gäller träden i Kungsparken är många av de tyvärr i dåligt skick. Detta vet man om eftersom en inventering är gjord. Det är både almsjuka, svampsjuka, och rötskador. En del träd har också farit illa i stormväder. Efter genomförd inventering finns en plan för hur man kan rädda de gamla träd som går att bevara, och en plan för när nya ska planteras. Gamla träd är viktiga både ur biologisk och estetisk synpunkt. Skulle önska att vi inte behövde ta ner gamla träd överhuvudtaget, men allt levande har ett slut och sjuka träd kan inte stå kvar. Fler träd kommer planteras än de som behöver tas ner, det kanske är en liten tröst varje fall.

I den här branschen är det viktigt med succession, det är inte bra om alla träd på ett ställe är lika gamla. Lika viktigt som att successivt byta ut sjuka träd är information till medborgare om att detta kommer att ske och varför. Vi har avsatt mer pengar för att kunna plantera fler träd i staden. Vi vill få en grönare och trevligare stad, därför vill vi ha fler bär och fruktträd i områden där människor bor, ett trevligt inslag är fruktträdgårdar som alla är välkomna att plocka av, det ska vi försöka åstadkomma.

/Marina

i kategorin:Göteborg, Huvudinlägg, Miljö, Stadsutveckling Taggar: , ,