Kommentering avstängd

Hela städer

Bill Clinton har enligt uppgift publicerat fem trender som kommer att förändra utvecklingen i världen. En av dem är kvinnors allt större deltagande i samhället. Den trenden hade inte fullt ut slagit igenom idag när kinesiska borgmästare träffade borgmästare från Europa. Ett historiskt möte, förövrigt eftersom det var det första i sitt slag. Och traditionellt i det avseende att mängden slipsar helt klart dominerade den ditresta skaran.

Ämnet för detta mötet var städers roll i hållbar utveckling. Utan städer som tänker vettig stadsplanering, kollektivtrafik, bra bostäder så blir det inte så mycket av FN deklarationer eller andra internationella eller nationella överenskommelser. Städer är där själva verkstaden sker. Därför är det en god ide att de träffas. Detta första EU-Kina möte dominerades av exempel på energieffektivitet, stadsplanenering och kollektiva transporter. Även om utmaningarna är desamma så går det inte att bortse från att förutsättningarna är väldigt annorlunda. Det är skillnad på Sönderborg men 80 000 invånare och Kinas folkrikaste stad med 33 miljoner personer. Det är skillnad på det vi kallar urbanisering. Det är knappast några nya städer som planerats i Europa sen 2:a Världskriget men i Kina så är det en lösning som återkommer. Orsaken uppfattar åtminstone jag som en praktisk lösning för att ge fler möjlighet att bo i städer samtidigt som de nuvarande är tämligen fulla. Men trots dessa storleksskillnader är utmaningarna desamma. Miljö, sociala utmaningar och hur ekonomin aka gå ihop.

Hållbarhet handlar om livskvalité. Det handlar om vår vardag. Vi vill alla oavsett om vi lever i Shanghai eller Skövde leva ett bra liv och vi vill att våra barn växer upp i en bra och säker miljö. Det är grundbulten. Då behövs alla goda exempel och hela befolkningarna. Inte bara en hälft eller en kategori.

//Anneli

Ps. Blev intervjuad av China Daily!

i kategorin:Göteborg, Huvudinlägg, Infrastruktur, Näringsliv, Stadsutveckling, Trafik Taggar: , , , ,