Kommentering avstängd

Kisumu-kontakt

Jag satt en stund igår kväll med borgmästaren i Kisumu, Kenya som är i Göteborg för att vara med på IFHP:s kongress som pågår här och nu. Eftersom Kisumu är en plats jag aldrig varit på var det spännande att höra hans tankar om stadsutveckling i denna stad, långt härifrån, mitt i Afrika och bredvid Victoriasjön. Det som var angeläget just nu var infrastruktur, tågen till och från hans stad var gamla och långsamma, sjön användes inte till transporter fastän det ofta var genaste vägen och Victoriasjöns strand var ingen tillgänglig plats för Kisumus invånare. Borgmästaren drömde om att göra stranden/kajen mer tillgänglig och lättnådd. Han berättade också om det vanskliga att bygga mera tätt, framförallt i områden där människor redan slagit sig ned. Människorna var inte alltid lätta att övertala även om de nya bostäderna skulle bli både bättre och bekvämare.

Man vet vad man har, inte vad man får tycks gälla både här och där. I övrig är likheterna i utmaningar slående. Vi utgår visserligen från olika samhällen, olika kulturer, olika materiella tillgångar men lösningarna för att få samhällen att fungera, tycks vara desamma. Tillgång till bra infrastruktur och tillgång till bra bostäder. Tillgång till utbildning och sjukvård. Tillgång till rent vatten. Inte så konstigt kanske, vi är människor allihop men ibland får vi våra västerländska problem att framstå som unika och mer eller mindre olösliga.
Då kan det vara bra att ha Kisumu i åtanke. Där grubblas det och diskuteras också. Nu mera slipper oron kretsa kring kolera. Den har inte visats sig på ett tag…

//Anneli

i kategorin:Göteborg, Stadsutveckling Taggar: , , ,