Kommentering avstängd

Civila sektorn och Göteborgs stad i samverkan

Ett samhälle mår bra av att vissa saker löses gemensamt inom den offentliga sektorn. I Sverige är det mycket få som motsätter sig principen att vård, skola och omsorg ska finansieras av oss alla gemensamt. Många är också positiva till att varje individ åtminstone ska få ett visst grundskydd genom offentliga lösningar och att vi också ska möjliggöra kultur och konst som inte står på kommersiella ben genom skattemedel.

Jag är definitivt FÖR en gemensam sektor som omfamnar dessa sektorer och dessutom vissa ytterligare. Men i sammanhanget så är det viktigt att visa på att en hel del lösningar kommer till och gör sig allra bäst inom den civila sektorn, med enskilda och föreningar utan vinstintresse som grundare och ‘ägare’ av uppdraget. En viss medfinansiering från kommunen eller annan offentlig aktör möjliggör ofta en fantastisk återbäring vad gäller arbetsinsatser och mervärde. Ofta på ett sätt som inte det offentliga själv KAN skapa.

För att inte helt glömma bort att många goda insatser inom den civila sektorn ändå har ett grundläggande ekonomiskt och ibland uppdragsmässigt stöd från Göteborgs stad, så kanske vi borde följa EU:s exempel och se till så varje verksamhet som är medfinansierad av staden också har en skylt/logga som säger ”I samarbete med Göteborgs stad”? Ett sånt tydliggörande stärker nog båda parter

Under veckan som gick var jag i olika sammanhang i kontakt med tre oerhört betydelsefulla fristående aktörer inom civila sektorn. Alla tre med viss kommunal medfinansiering:

* I onsdags invigdes Göteborgs rättighetscenters lokaler och verksamhet officiellt. Ett av verksamhetsområdena är att vara en Antidiskrimineringsbyrå i vår stad. Denna verksamhet har redan visat handlingskraft att delta både i den allmänna debatten om rättighetsfrågor och i att lyfta enskilda ärenden där personer utsatts för diskriminering. Verksamheten måste givetvis stå självständig från Göteborgs stad, eftersom också stadens verksamheter ska kunna granskas. Organisatoriskt är det fråga om ett tiotal organisationer i Göteborg som gått samman kring detta kontor som också har statlig medfinansiering från Ungdomsstyrelsen.

* I torsdags invigdes Mammaforums verksamhet officiellt (men även de har varit igång i praktiken sedan en tid tillbaka). Mammaforum bygger vidare på ett framgångsrikt arbete med doulor som har varit och är stöd för kvinnor som nyligen flyttat till Sverige och som får personlig stöttning när de ska föda i sitt nya hemland. Doulaverksamheten har fått bidrag i flera år från Västra Götalandsregionen, och nu går Göteborgs stad in för att den kontaktyta som byggs upp mellan doulorna och kvinnorna med samma språkliga tillhörighet ska kunna byggas vidare på. Kortfattat är verksamheten till för att ge de enskilda en plattform för etablering i Sverige och att stärka gruppen utlandsfödda kvinnor genom ‘självstärkande’. Detta hade inte blivit lika fantastiskt bra om det skulle varit en kommunal verksamhet.

* I fredags så mötte vi från Kulturnämndens presidium HBTQ-festivalens ordförande samt festivalsgeneral, eller vilken titel Tasso Stafilidis nu har. Festivalen har vuxit på ett fantastiskt sätt genom de sex år den funnits, från att ha varit en kommunal festival till det nu föreningsdrivna evenemanget. På den resa som vi nu gör i Göteborgs stads, med mål att få varje kommunal enhet att vara inkluderande, normkritisk, hbtq-kompetent och icke-diskriminerande, så är HBTQ-festivalen och dess året-runt-arbete inom samma frågeområde en oehört viktig aktör och samarbetspartner.

Detta är bara tre exempel på för staden mycket viktiga aktörer med verksamheter som vi inte skulle kunna driva lika bra själva, men som sannolikt inte heller skulle kunna drivas alls eller i vart fall inte lika bra utan stadens samverkan. Förbättringsarbeten på idéburen, och icke vinst-fokuserad, bas som gemensam grund.

// Thomas

i kategorin:Göteborg, Kultur, Politik, Stadsutveckling Taggar: , , ,