Kommentering avstängd

Göteborgare dör i förtid av dålig luft

I måndags träffade jag miljöminister Lena Ek. Hon var bekymrad över den dåliga luften i Göteborg. Staden har sedan många år överskridit miljökvalitetsnormerna för partiklar, PM 10 och kvävedioxid på vissa geografiska områden. Åtgärder för att minska utsläppen har gjorts men det har ändå inte varit tillräckligt. Lokalt dubbdäcksförbud, lägre hastighet, färre parkeringsplatser, miljözon för lastbilar är några exempel på insatser.

Länsstyrelsen har också varit inblandad. De fick regeringens uppdrag att föreslå fler åtgärder. De som var insatta i problemet föreslog införandet av trängselskatt. Det gjorde dock inte länsstyrelsen första gången. När de fick tillbaka ärendet tillstod de att det var trängselskatt som skulle kunna göra skillnad. Fortsätter vi med överskridande av miljökvalitetsnormerna har EU-kommissionen tillkännagivit att det blir höga böter för konungariket Sverige.

Det viktiga för göteborgarna är att vi har en luftkvalitet som inte skadar hälsan eller orsakar sjukdom och för tidiga dödsfall. Det dör fler människor av luftföroreningar från trafiken än det dör av fysiska olyckor i trafiken. Eftersom vi vill att även barnfamiljer ska kunna bo i centrala delar och vi ser att allt fler också gör det är det bråttom att förbättra värdena. Miljö- och klimatförvaltningen borde även börja mäta nanopartiklar för att få ett jämförelsematerial.

 Miljöministern och jag är rörande ense om vad som borde ske och vi diskuterade lagförslag som borde införas. Vi enades om att löpande ha kontakt och analysera förändringar.

 Med på mötet fanns även en representant för European Environmental Bureau. Hon sade att nuvarande gränsvärden är för svaga när det gäller folkhälsan. WHO-rekommendationerna borde gälla för att framsteg över tid ska ske. Det finns också goda exempel från andra EU-städer. I Nice fanns en kvinnlig borgmästare som trots stort motstånd hade satsat och genomfört infrastruktur för spårvagnar. Luftkvaliteten hade blivit bättre och hon kallades nu för Tramlady.

Målet är en värld där utsläppen av luftföroreningar inklusive växthusgaser underskrider de nivåer som människor och miljö tål. När konkreta insatser införs för att uppnå målet blir det inte sällan stora protester. Det gäller införandet av busskörfält, trängselskatt, vindkraft, alla åtgärder som begränsar biltrafiken. Fina ord är en sak men förändringar i människors vardag en annan. Bryr vi oss om kommande generationer och den biologiska mångfalden är de föreslagna förändringar som vi nu diskuterar väldigt små.

Kia Andreasson (MP), kommunalråd

i kategorin:Barn, Göteborg, Infrastruktur, Miljö, Stadsutveckling, Trafik Taggar: , , ,