Kommentering avstängd

Att ställa om samhället till ett långsiktigt hållbart är ett oerhört svårt politiskt arbete

Först driva och få politisk majoritet för förslag som leder till förändringar, vilket tar många år. Därefter få politiker i förvaltningar och bolag att följa majoritetsbesluten som kan ta flera år. Därefter ska tjänstemän utföra och förstå innebörden av besluten, vilket kanske går långsamt. Men om nu alla stegen fullföljs och full demokratisk insyn och information till allmänheten sker kan ändå det hända som nu sker i Göteborg.
Mediakampanjer iscensatta av stadens tidningar i avsikt att förändra skeendet.

Att förändra Göteborg från en bilstad med negativa följder för miljön till en framtida kollektiv- cykel- och promenadstad är betydligt svårare här än i de andra två storstäderna. Stockholm berättar stolt att de planerar för en ”promenadstad” och att de mycket medvetet arbetar för att få bort bilismen fån innerstaden. Både Stockholm och
Malmö är stolta över sin omdaning till mer kollektivtrafik.

När nu äntligen Göteborg har fått pengar från staten till att bygga hållbar infrastruktur
går de båda tidningarna till frontalangrepp och ifrågasätter innehållet i syfte att väcka motstånd hos medborgarna.

Men tidningar har inget ansvar. De är konsekvensneutrala. De vill sälja så många tidningar som möjligt.

Att nå ut till alla medborgare med fullständig information är nu det stora politiska arbetet.
Eftersom vi varken är journalister eller äger någon tidning eller Tv-kanal känns det som
en rejäl uppförsbacke som tar energin från andra viktiga arbetsuppgifter som ska utföras.

Att media granskar är viktigt men att kampanja med vinklad faktabakgrund är en helt annan sak.

//Kia

i kategorin:Göteborg, Stadsutveckling, Trafik Taggar: , ,