Kommentering avstängd

Ja till trafikpaketet som trängselskatterna betalar

Utifrån hållbarhetsperspektivet röstar jag med stor övertygelse JA till trängselskatter i Göteborg… dessa skatter som kampanjorganisationen GT skriver om varje dag. Framför allt röstar jag för det PAKET trängselskatterna ingår i. Något som kampanjorganisationen GT knappt skriver om alls!
 
Hur tänker jag då? Jo, såhär… pengar är en vara vi har begränsat av (liksom naturresurser). Att bygga mer av allt är varken ekonomiskt eller resursmässigt hållbart – sakerna tar helt enkelt slut! Det västsvenska trafikpaketet riktar sig till 75 % för utbyggd cykel- och kollektivtrafik. Kollektivtrafik som i stort sett alla kan åka med i Göteborgsområdet. Biltrafik är ett privilegium för vissa men för många inte ett möjligt alternativ. Utrymmet i staden är begränsat och invånarantalet i Göteborg kommer med all sannolikhet att fortsätta öka. Pengarna och naturresurserna är begränsade, som sagt, men också den fysiska ytan i Göteborg är begränsad. Redan idag är närmare 30 % av stadens yta asfalt, men ändå är det fullt på vägarna. Vi behöver yta för bostadsbyggande istället för biltrafik!

Vi har under de senaste veckorna kunnat läsa att det är så trångt på Göteborgs central att tågen på den nya fantastiska pendelsträckan genom Ale kommun knappt får plats in i Göteborg… inte ens idag. Göteborg behöver genomgående tågspår och det är just DIT som trafikpaketets resurser främst går. Inpendling med tåg… DET är hållbar utveckling. Paketet innehåller också förstärkning genom många nya busslinjer och nya särskilda bussgator genom Göteborg. För att nyttja asfalten vi har på ett mer hållbart sätt. Dessutom går en del till ny Göta älvbro och dessvärre går en viss del till en ny tunnel under älven. På sikt behöver kanske denna tunnel inte vara så dålig som det låter… på sikt kan det kanske bli en ren busstunnel istället.
 
Så frågan som borde ställas till den som är emot trängselskatt, är HUR vill du att paketet istället ska finansieras? Genom högre skatt? Det drabbar ju i så fall än mer de som har minst pengar! Dessutom har höjd skatt inte den påverkan på resandebeteende som trängselskatter har. Inte minst siktar höjd skatt inte alls in sig på resursbegränsningar, trängsel och utsläpp från fordon.
 
Om du säger nej till att höjd skatt ska finansiera trafikpaketet så är att föra över skattepengar från andra kommunala verksamheter såsom kultur, förskola, investeringar i vattenrening, omsorger, byggande av särskilda bostäder och liknande det som finns kvar som alternativ. Det är vi definitivt inte för inom Miljöpartiet.
 
Det är klart att en person kan vara emot hela paketet och den vägen också säga nej till trängselskatt… men då bygger vi definitivt inte heller ett hållbart Göteborg. Då sticker vi huvudet i sanden och hoppas att våra barn ska lösa ett trafiksystem som vi vet redan idag överfyller vår centralstation med tåg, orsakar ett varmare klimat och leder till att mellan 200 och 300 göteborgare dör i förtid bara utav det marknära utsläpp asfaltstrafiken genererar.  

// Thomas

i kategorin:Ekonomi, Infrastruktur Taggar: , ,