Kommentering avstängd

Någon annan

- Vädret har varit konstigt i Sydafrika i år, säjer Pete som är på besök i Göteborg. Trots att det inte varit regnperiod hos oss den senaste månaden har det regnat och regnat. Men det är klimatförändringen, fortsätter han. Det är inget annat att vänta om vi inte gör någonting, konstaterar han sen som det vore den självklaraste sak i världen.

Pete arbetar med energifrågor i Port Elisabeth, så frågorna miljö och klimat ligger i hans intressesfär. Port Elisabeth är liksom Göteborg en stad vid havet och klimatförändringen är därmed en konkret utmaning. Några veckor före Petes väderuttalande kom rapporter från en helt annan del av världen, Grönland. Först lossade ett isberg från ön, dubbelt så stort som Manhattan och sedan kom NASA:s rapport om den dramatiskt ökade graden av ytsmältning på ytskiktet på Grönlands is.Från 40% till 97% vilket inte hsr inträffat under de trettio år som NASA gjort mätningar på plats.
För att göra något måste vi våga ta till oss de konstateranden, den fakta och de rapporter som med jämna mellanrum når oss. Vi måste som städer och regioner analysera hur vi förbereder oss för att bli bättre rustade mot vattennivåhöjningar, oväntade och dramatiska väder, mer regn och stormar. Vi måste också föra en seriös och framåtsyftande debatt om hur vi bäst undviker att ytterligare öka på det som orsakar klimatförändringen. Vi vet att orsaken till stora delar beror på oss själva, hur vi lever och hur vi organiserar våra samhällen idag. Det som inte kommer att ge effekt är taktiken att stoppa huvudet i sanden och låtsas som ingenting och det hjälper heller inte stt skylla på någon annan och hoppas på att denne andre ska fixa problemen. Vi måste börja med oss själva och vi måste sammarbeta med andra som i Port Elisabets fall om klimat, transporter och energi. Räcker inte nästa generations väl och ve som argument så borde ren och skär självbevarelsedrift vara tillräckligt.

i kategorin:Göteborg