Kommentering avstängd

Stadsprat

Jag tog möjligheten i morse att träffa Martha Schwartz, professor på Harvard, USA och som undervisar i bland annat stadsplanering. Hon har låtit en grupp studenter grunna på hur vår Frihamn kan användas på bästa sätt, både för oss som redan bor här men också som attraktion för omvärlden. De tiotal förslag som kom från studenterna var allihop spännande och framförallt hade de ett helhetgrepp på området. Inte en enda solitär, inte en enda ikonbyggnad utan snarare var hela området ett ikonområde. Många av förslagen hade anknytning till varvs och industrimiljöer men med huvudsakliga inslag av grönt, vattennära och strövområden. En hade dedikerat området till barnen, en hade gjort p-däck till 1000-tals bilar och alla hade synpunkter på brohöjd. De flesta ville ha en platt bro men en hade tagit ut svängen ordentligt och bygg en megahög och därmed lång bro istället. Alla förslag hade något ideväckande i sig.

Varför ska vi gå över ån för vatten kan säkert en och annan tänka? Göteborgarna vet väl bäst själva? Jo, vi vet nog en hel del men samtidigt är det bra att få andra, nya och utomstående ögon som betraktar vår stad även om det ibland blir sanningar som inte känns så bekväma, tex att vår stad är splittrad av all infrastruktur i form av vägar och viadukter och andra cementkrumelurer.

Dagen fortsatte med stadsplanerarprat, Långt in på tidig kväll och ända in i köket. En ilsket ringande telefon avslöjade en lika ilsken man, upprörd över murar på Viktor Rydbergsgatan. Jag vet inte om vi var överens när vi avslutade samtalet men en sak är då klart, göteborgare har synpunkter på sin stad!

 

i kategorin:Bostäder Taggar: