Kommentering avstängd

En andra chans för kriminella

I morse var jag och Anneli på Livsstilshuset på Styrsö. Livsstilshuset drivs av KRIS, Kriminellas Revansch i Samhället. De erbjuder pojkar och unga män hjälp när de vill hoppa av gäng eller bryta med sin kriminella identitet eller missbruk.

Vi har träffat dem en gång tidigare, för två år sedan när Livsstilshuset var helt nyöppnat. Då som nu var det roligt och inspirerande att träffa dem. Det blir tydligt hur viktigt det är att människor för en, eller flera, chanser i livet. Många av dem som är kriminella har varit det sedan tonåren och saknar utbildning. Det krävs nätverk och engagemang av många människor, organisationer och företag för att de ska få ta del av samhället. En filosofisk fråga som dyker upp då är: när har man betalat sin skuld till samhället? Idag kommer det mer och mer krav på utdrag ur belastningsregistret (”brottsregistret”) för olika typer av jobb. Självklart ska vi skydda våra barn och även andra som kan bli utsatta, men var drar vi gränsen?

En annan tanke som dyker upp är att hur viktigt det är att vi i kommunen lyssnar på de krafter som tror på människan. De som vill åstadkomma förändring. Livsstilshuset drivs ju av KRIS som är en ideell förening. Naturligtvis får de som arbetar där idag lön (flera olika kommuner, bland annat Göteborg, köper platser där) men kraften, idéerna och kunskapen kom från dessa före detta kriminella som ville åstadkomma en förändring. Vi måste lyssna på sådana krafter och ta tillvara dem.

De fem killar vi mötte idag kan få ett annat liv om de släpps in i samhället. Och det är inte bara de som individer det handlar om. Det handlar om deras familjer och deras vänner. Och om deras potentiella offer. Det är varken etiskt eller ekonomiskt försvarbart att inte försöka få före detta kriminella tillbaka in i det vanliga livet. Och naturligtvis så finns det de som inte lyckas, de som återfaller. Men vi måste fortsätta försöka.

Detta är inte minst personalen på Livsstilshuset ett bevis för. De är alla före detta kriminella som utbildat sig och nu driver Livsstilshuset.

Vad säger styrsöborna om detta då? Ingenting så vitt vi vet. Vi har inga kända klagomål i kommunen. Innan de startade sin verksamhet informerade de alla grannar och sedan har det fungerat som det ska. Med öppenhet och dialog kommer man långt.

/Dario Espiga

 

 

i kategorin:Arbete, Göteborg, Politik, Sociala frågor Taggar: , , , , , ,