Kommentering avstängd

Budget för stan

Kl 9.00 i morses startade kommunfullmäktiges debatt om stadens budget för 2013. Den rödgröna majoritetens budget förslag är ett stabilt genomarbetad förslag och det är extra roligt att lägga den i inledningen på den vecka då Rio mötet börjar i just Rio.

Det är nämligen 20 år sedan då FN för första gången på allvar började diskutera hållbarhetsperspektiven och också vikten av ett lokalt arbete för att de stora utmaningar som planeten står inför ska kunna lösas. Det handlar om miljö och klimathot, det handlar om sociala frågor och det handlar om en sund ekonomi. Och det handlar om att de tre hänger ihop. I Göteborg har budgeten byggt på de tre perspektiven i många år och plötsligt blir samhörigheten med övriga världen mer påtaglig just denna veckan.

Det är inte nämligen bara vi i Göteborg som ser vikten av att balansera ekologi, ekonomi och sociala frågor. Det gör man i Indonesien, det gör man i London, det gör man i Mali och på ett tusentals andra platser på vår jord. Det gör att det faktiskt finns en vilja att göra annorlunda. När budgeten tas senare ikväll, om inte vägvalets återremiss går genom eller något annat händer, skulle jag faktiskt vilja skicka vår budget som ett bidrag till Rio konferensen. (tittar man på FN:s hemsida så är det bara tre exempel från Sverige nämnda, Växjö är ett. Vi kan mer i svenska kommuner).

Om vi återgår till var vi är just nu, i kommunfullmäktige i Göteborg är det några saker som förvånar. Oenigheten bland borgerliga partierna, med var sin budget, visserligen med några gemensamma förordssidor men dock tre budgetförslag. Det andra som förvånar är bristen på entusiasm i debatten om näringslivsutveckling och turism.

Den känns minst sagt fattig med fokus på LOV och fp:s sänkta ungdomslöner. Är det svaret för näringslivsutveckling för staden och regionen? Jag tror att det behövs mer och framförallt ett bredare perspektiv än bara det som vi eventuellt kan omvandla från den kommunala sektorn till som privata.

Dock, vad jag kan konstatera är att jämfört med många andras situation framförallt i Europa, så har vi åtminstone ett ekonomi och en budget att diskutera. Det är inte sagt med någon skadeglädje eller hybris-attityd. Det är snarare en tacksamhet till en ekonomi som håller måttet.

//Anneli Hulthén

i kategorin:Arbete, Ekonomi, Göteborg, Politik Taggar: , , , , ,