Kommentering avstängd

Cykelstaden Göteborg – City for Cyclists!

Vi är inte riktigt framme ännu, trots att vi satsat rätt mycket pengar på utbyggnad av cykelbanor. Det är bra, men uppenbart är att det inte räcker. Det är toppen tycker jag att de rödgröna i trafiknämnden gett uppdrag om att uppdatera och utvärdera cykelplanen för Göteborg, att man kommer tänka in cyklandet som en del i den övergripande trafikstrategin för staden.

Vi ska lära av de som lyckats bra, Köpenhamn och Malmö är fina föredömen. Vi ska ta vara på de resultat som cykelfrämjandet kommit fram till i sin utvärdering av 30 städers cykelambitioner, bra att vi anmält oss till den utvärderingen. Framförallt ska vi lyssna på vad cyklisterna själva säger om hur det är att cykla i Göteborg och vad har de för ideer om förbättringar. Vi fick en frivillig till det redan i lördags på cykelfestivalen. Att det finns stort engagemang för cykling i Göteborg gick inte att ta miste på! Det ska vi ta vara på.

Jag är övertygad om att det behövs snabbfiler för cyklister som pendlar till jobb/utbildning. Det går inte att ha rödljus i varenda korsning, kanske ska cyklar ha företräde före bilar på vissa sträckor,och ha vissa banor som inte korsas av av andra, precis som en motorväg.

Vi kan inte längre planera som om att cykling enbart är söndagsutflykt, det är ett redskap för pendling. När det är vägarbete i andra städer tänker man på cyklister och ordnar en alternativ cykelbana, inte som här där man ombeds att leda cykeln titt som tätt.
På cykeldebatten i lördags enades vi om att vi skrotar de skyltarna!

Göteborg ska bli mer hållbart och vi har barnperspektiv då är cyklingen viktig del av det, det ska vara säkert att cykla och det ska gå att ta sig fram utan extremt många stopp, då behöver vi minska på bilarnas utrymme till förmån för cykling, gående och kollektivtrafik.

Här är jag inte tvärsäker att de borgerliga partierna är med oss, jag tänker på den långa debatten då priset på tre procent av citys parkeringsplatser skulle höjas.
Fick reda på att det finns ett europeiskt nätverk för cykling, vi är med i Cities for Children, vi kanske också ska gå med i Cities for Cyclists?

Marina som snart börjar ladda med pasta inför Vättenrundan.

//Marina Johansson

i kategorin:Göteborg Taggar: , ,