Kommentering avstängd

Buller – ett samhällsproblem

SKL anordnade ett seminarium i Stockholm med temat – buller är ett samhällsproblem.
Ambitionen var att stärka samverkan och jag var inbjuden som talare tillsammans med en tjänsteman för att berätta om hur vi i Gbg samverkar.

Grundproblemet är att det finns inga klara/strikta regler. Naturvårdsverket har allmänna råd och Boverket har andra rekommendationer. Miljöbalken och Plan och bygglagen kan tolkas på olika sätt och står emot varandra.

SKL har därför en ambition att få till stånd en samsyn som ska resultera i en enhetlig rekommendation. Sedan två år har representanter för Naturvårdsverket, Socialstyrelsen, Boverket, SKL och Trafikverket träffats i arbetsgrupper.

Tiden hade använts till att få förståelse för de olika synsätten inom de olika myndigheterna. De var också överens om att det nationella miljömålet – en god bebyggd miljö – innefattar att inga skadliga ljudnivåer är förenlig med en god och hälsosam livsmiljö. Avsteg från utomhusriktvärden kan övervägas i centrala delar i städerna när kompletteringsbebyggelse sker. Nybyggen av bostäder där industri redan finns bör inte genomföras. Det blir industrin som får lägga ner vid klagomål.

De hundratalet åhörare som deltog har stora förhoppningar om att det inom några år
ska finnas en gemensam vägledning för tjänstemännen som känner ett behov av detta.

Länsstyrelsen och Mark- och miljödomstolen hade även de representanter som gav sin syn på temat. De tyckte dock inte problemet var stort. De ansåg att reglerna som finns är en grund och att det finns utrymme för undantag vilket ibland är nödvändigt.

/Kia Andreasson

i kategorin:Göteborg Taggar: ,