Kommentering avstängd

Regnbågens alla färger!

Idag startar HBTQ-festivalen i Göteborg. Festivalen är en imponerande tillställning som ju en fristående förening driver även om många olika parter är med och fyller festivalen med innehåll. Inte minst gäller detta Göteborgs kulturinstitutioner, som ju var med och startade festivalen för fem år sedan. I grund och botten är ju festivalen en konst- och kulturfestival, något som är värt att betona extra! Programpunkterna med kulturellt innehåll är spännande och nydanande på många vis.

Idag klockan 12 så hissade vi regnbågsflaggan på Göteborgs paradstång vid Gustav Adolfs Torg, vår mest symboliska flaggningsplats i staden.

För en tid sedan så hörde jag min dotter fråga en lekkompis på lekplatsen:

- Är du kär i någon?

Varpå flickan svara de ‘ja’, och min dotter frågade vidare:

- Vad heter han eller hon?

Nu önskar jag att jag kunde säga att hon gjorde detta för att jag är hbtq-kommunalråd och har lyft frågan hemma, men så ligger det nog inte till. Det beror snarare på att min dotter gick i en förskola där två av de 17 förskolekompisarna har två mammor som föräldrar. Förskolan arbetade med denna familjesammansättning som den självklara enhet det givetvis är och det blev en självklarhet också för de övriga barnen i förskolegruppen. Vårt mål måste vara att ALLA våra kommunala verksamheter ska komma till den punkten.

Den självklara rätten att få vara den en person är och att få älska den en person älskar är en fråga som vi måste fortsätta slåss för. Det är ett träget arbete som pågår i Göteborgs stad för att våra verksamheter ska vara normkritiska och hbtq-kompetenta. Utbildningsinsatser, likabehandlingsplaner och ibland särskilda hbt-certifieringar är metoder vi använder oss av i staden. Till exempel har särskilt fokus satts under året på stadens ungdomsmottagningar, dessa MÅSTE möta våra unga med stor kunskap på det här området och med en medvetenhet om att vi själva ofta bidrar till en diskriminerande struktur, fast det inte är vår avsikt.

Det känns gott att vi under året med kommunala pengar också kunnat säkra en särskild kuratorsfunktion hos RFSL Göteborg och att vi nu gått in med treårigt verksamhetsstöd till Göteborgs antidiskrimineringsbyrå, som drivs av den fristående föreningen Göteborgs rättighetscenter.

En av utmaningarna utanför  den kommunala sfären är svårigheten då EN individs rättigheter på ett område riskerar att inskränkas på grund av rättigheter utifrån ett annat perspektiv. Den svåraste brytpunkten är möjligen den mellan hbtq-personers rättigheter och religiösa rättigheter för enskilda och samfund. Göteborgs stad stödjer det interreligiösa centret här i kommunen och när jag fick förmånen att delta vid invigningen av centret för ett par månader sedan så lyfte jag särskilt fram att enskila hbtq-personers rättigheter inte får inskränkas av religiösa samfund. Genom att Göteborg stödjer detta center, som jag är övertygad kommer att medföra mycket gott i staden, så öppnar vi också för en samtalsingång för denna och andra utmanande frågor… den ingången tänker jag försöka använda mig av.

Avslutningsvis så finns det personer som stör sig på regnbågsflaggorna och några av dessa hör av sig till mig ibland. Bland annat har personer framfört att de liksom ‘dras in i något’ de inte tycker berör dem personligen och att regnbågsflaggorna på något sätt signalerar att ALLA som går längs Göteborgs flaggade gator skulle vara hbt-personer. Detta visar att symbolfrågan med flaggning är viktig och fortsatt har ett stort värde men att vi också måste samtala kring VARFÖR vi flaggar. Jag kan inte låta bli att fundera på en sak… under den tid för ett par år sedan då läkarstämman ägde rum i staden, och då flaggor och banderoller längs avenyn gjorde läkarstämman känd för allmänheten… undrar om dessa personer gick och funderade på om de var läkare då?

Nåväl… nu är regnbågsflaggan hissad på Göteborgs paradstång och vårt åretrunt-uppdrag med hbtq-frågor och normkritik fortsätter vidare årets alla dagar, men onekligen känns dessa sköna festivaldagar som ett stöd i det löpande arbetet och som en återkommande konstnärlig och kulturell energikick i dessa rättighetsfrågor.

 //Thomas

i kategorin:Kultur Taggar: ,