Kommentering avstängd

Barnens städer

För några månader sedan skrev jag om det nätverk som Göteborg ingår i som heter Cities  for children. Nätverket är ett samarbete mellan städer i Europa som fokuserar på barn och ungdomsfrågor. Det handlar om stadsplanering, hälsa, skola med flera aspekter. Detta år har det varit ett speciellt fokus på stadsplanering och Göteborg har lett den arbetsgrupp som har hanterat hur barns perspektiv kommer med och in när staden planeras. Det kan tyckas enkelt men det visar sig ganska snart att det finns två ingångar i frågan. Den som handlar om att ha barnperspektiv på frågan, dvs vi vuxna vet vad som är bäst för barnen. Eller ha barnens perspektiv med dvs barnen (definierad som upp till 18 år!) är med och har ett inflytande. Resultatet kan bli väldigt olika beroende på vilket förhållningssätt man väljer visar det sig. Om vuxna tycker att trygghet i skolan är viktigt och att det främsta beviset på trygghet är en polisstation så kan det ge resultatet att en ny skola planeras med en polisstation mitt i. Vänder vi på frågan och frågar barnen om vad de ser som trygghet kan det bli som i Reggio Emilia där bilarna upplevdes som den största otryggheten. Resultatet blev att barnen planerade en ny skolväg på vilken dom kunde cykla eller gå själva utan ha föräldrar med. Vilket perspektiv vi använder ger med andra ord väldigt olika utfall. Igårdagens prisutdelning gick årets pris till Oldenburg i Tyskland där ca 600 barn och unga hade varit med i hela planeringsprocessen för en ny mötesplats/aktivitetsområde. Imponerande! Jag hoppas att fler vågar ta efter.

För övrigt borde vi svenskar som har haft barnaga förbjudet sedan 70-talet driva samma frånvaro från våld i hela EU. Men det verkar vara en icke-fråga tyvärr. Det är märkligt för våld mot vuxna är i alla länder mer eller mindre straffbart, våld mot barn däremot kallas fortfarande för uppfostran. Jag kallar det för dubbelmoral, av allra högsta graden.

i kategorin:Barn, Göteborg