Kommentering avstängd

Hur stoppar vi diskriminering i hyrda lokaler?

Jag tror ju inte att vi kan garantera och i förväg säkerställa att inget lagbrott (till exempel utifrån diskrimineringslagstiftningen) begås i lokaler kommunen hyr ut. Men vad jag kan se när personer bokar lokaler på nätet är att det finns inget där som lyfter stadens arbete för lika rätt och antidiskriminering. Det framkommer inte att den hyrande förväntas följa samma principer om människors rättigheter som Göteborgs stad gör. Det borde det göra!

Jag skulle vilja att varje person/grupp som bokar lokal tydligt ställer sig bakom den lagstiftning vi har i landet och de principer om varje enskild individs rättigheter vi strävar efter i staden. Särskilt tydligt borde den bokande få godkänna vid varje bokningstillfälle (genom klick på skärmen t ex) att denne ställer sig bakom ett antal punkter… t ex hbt-personers rättigheter och tar avstånd från diskriminering pga etnicitet, religion, språk, kön etc.

I detta godkännandet bör det också framgå att den bokande (om det är juridiskt möjligt att göra, vilket vi bör titta närmare på) förväntas avbryta sammankomsten om denne upptäcker att brott begås och att kommunen förbehåller sig rätten att såväl ta ut straffavgifter av den bokande om den inte agerat vid pågående brott och att kommunen kan neka samma person eller organisation rätten att boka kommunala lokaler framöver. Dessutom borde detta kunna ligga till grund för att kommunalt föreningsbidrag (om den bokande föreningen har ett sådant bidrag) kan komma att ses över och eventuellt sänkas eller tas bort helt, för en tid. Redan nu framgår av principerna för att få föreningsbidrag i Göteborg att de som mottar dessa ska arbeta i enlighet med demokratiska principer och antidiskriminerande etc.

Jag tror detta är ett system som är möjligt att sätta i sjön på ett rättssäkert sätt. Även om det kliar i fingrarna när det gäller vissa bokningar så fungerar det inte att kommunalråd, eller andra, ska försöka ha en förhandsgranskande roll vid lokalbokningar. För hur ska ett sådant granskande system se ut, i så fall? Det måste ju hålla varje gång på ett demokratiskt sätt och inte bli godtyckligt.

//Thomas

i kategorin:Bostäder, Göteborg Taggar: , ,