Kommentering avstängd

Tillgång till samhället och till varandra

I min vecka som gick har ordet tillgång varit ett återkommande tema. I måndags var jag med på ett möte i ett projekt som DHRG genomför i Göteborg. Projektet heter Din vardag – vår politik och hanterar ett antal olika rättighetsteman gällande personer med nedsatt rörelseförmåga. Bland annat har fördjupningar gjorts inom arbetsmarknad och det är uppenbart att arbetslivet är alltmer snävt på olika vis. Tillgången till arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning verkar bli allt mindre. Såväl privata som offentliga sektorn har alltför svårt att nå utanför traditionellt tänkande vid anställningar och flera projektdeltagare lyfte särskilt fram att de känner sig mycket dåligt behandlade av offentliga aktörer. Samtidigt finns ett beroendeförhållande till dessa aktörer, så möten och dialog utifrån ett jämlikt perspektiv har redan i grunden svårt att uppstå. Du vill ogärna polemisera mot någon som ändå har gått dig till mötes på vissa områden. Det är oerhört viktigt att myndighetsföreträdare är medvetna om detta. På samma vis blev det än mer tydligt under mötet att vi från kommunalt håll behöver fortsätta fokusera hur vi anställer inom kommunen och hur vi kan använda upphandling med sociala hänsyn än mer för att öppna arbetsmarknaden för särskilt utsatta grupper. Glädjande är att Göteborgs stad redan utökat våra traineeplatser för personer med funktionsnedsättning sedan januari 2012… detta är EN metod för att pressa förlegade strukturer.

Under samtalet kom vi också in på att tillgången till partipolitikens och fackförbundens insida sannolikt inte heller är helt öppen. Med andra ord… hur inkluderande och välkomnande är vi till exempel inom partierna när det gäller att se bortom fysisk funktionsförmåga när vi tillsätter personer på politiska poster i nämnder och bolagsstyrelser? Med all sannolikhet har våra partier också en fortsatt resa att göra för att inte låta traditionella strukturer utestänga personer beroende på funktionsförmåga. När projektet nu går in på andra året så kanske partipolitiken kan bli ett fokusområde… det vore definitivt välkommet.

Under onsdag och torsdag var Göteborg värd för ett möte gällande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och här, när fokus ligger på andra delar än arbetsmarknad, går arbetet tydligare framåt. I september 2011 tog rödgröna partier initiativ i Göteborgs Kommunstyrelse att säkerställa så att enkelt avhjälpta hinder i Göteborgs offentliga lokaler och platser byggs bort. Dessutom ska lokaler och platser inventeras med hjälp av tillgänglighetsdatabasen 2.0 (som Västra Götalandsregionen utvecklar) och på Göteborgs stads hemsida kommer alla som vill besöka olika kommunala enheter i förväg kunna få en klar bild av platsens tillgänglighet innan besöket. Efter sommaren 2012 kommer kommunstyrelsen få en lägesrapport om hur arbetet går. Målsättningen från Fastighetskontorets sida, som håller ihop det hela, är att vi ska vara ‘i mål’ den sista mars 2013.

I eftermiddags (fredag) så var jag med vid invigningen av Göteborgs interreligiösa center. Det är en plats där många av våra religiösa samfund i Göteborg samverkar som jämlikar och Göteborgs stad står som finansiär under åtminstone tre år. I det här fallet är tillgången till varandra, samfunden emellan, av oerhört stor betydelse i vår pluralistiska stad. Det interreligiösa rådet har gjort stora framsteg och centret kommer tveklöst få stor betydelse för samhällsgemenskap i vår stad.

// Thomas

i kategorin:Göteborg Taggar: , , ,