Kommentering avstängd

Våra öppettider är: fredagar 17-03 och lördagar 17-05

Så kan det se ut inom en snar framtid på de krogar, främst på och kring Avenyn, som har serveringstillstånd fram till kl. 05.00 idag. Socialdemokraterna har valt att lyssna på krögarna och polisen, och inte minst SSU och möter nu dessa halvvägs. På fredagar kan man ha öppet till kl 03.00 och på lördagar kl. 05.00. De krogar med tillstånd till kl. 05.00 kommer också få utökad tillsyn, minst en gång i månaden.

På fredagar är det färre människor ute på stan än på lördagar. Men de blir mer berusade och det händer mera olyckor, inträffar flera brott - många människor råkar illa ut. På lördagar är det fler personer ute, men det dricks mindre och därför blir det färre misshandlar, olyckor och brott. Troligtvis beror de våldsamma fredagarna på en mängd faktorer: man är trött, går på after work efter jobbet och börjar dricka tidigare och blir därför mer berusad. På lördagar råder det omvända förhållandet. Därför har vi valt att begränsa öppettiderna just på fredagar.

Men att halvera öppettiderna fram till kl 05.00 räcker inte. Avenyn är alla göteborgares vardagsrum. Men undersökningar visar att de som är på Avenyn kvälls- och nattetid är personer som är 20-30 år gamla, de är mycket berusade, det skräpas ned och svarttaxiverksamheten frodas.

Därför är förslaget bara en del i ett större paket. Förutom minskade serveringstider kommer vi att satsa på utökat samarbete mellan krogar och polisen – som det är idag är inte hållbart! Vi kommer utöka och förbättra belysningen, öka samarbetet med frivilligorganisationer, intensifiera arbetet mot svarttaxi och arbeta för att få bort nattaxan på kollektivtrafiken.

Vi vill att Avenyn ska tillhöra alla!

Dario Espiga

i kategorin:Ekonomi, Göteborg