Kommentering avstängd

E20 måste vara trafiksäker – det är det viktigaste för oss

I dagens GP skriver våra majoritetskompisar i regionen en debattartikel om vikten att skapa en så säker E20 så fort som möjligt. Eftersom det varit en del tidningsartiklar i ämnet vill vi från majoriteten i Göteborg klargöra vår inställning i frågan.

När vi från Göteborg Stad svarade på den aktuella kapacitetsutredningen valde vi att inte ta ställning till utbyggnad av E20. Detta eftersom frågan inte direkt fanns med i utredningen. Vi har både i staden och i GöteborgsRegionen (GR) sammanhang valt att inte prioritera denna fråga framför andra, även om vi har förståelse för att den är viktig för stora delar av Skaraborg.

Sedan lång tid tillbaka har vi delat inställningen att E20 måste bli trafiksäker. Detta har olika regeringar genom åren inte brytt sig om, tyvärr är det nog lite som talar för att den sittande borgliga regeringen tänker prioritera vägen i kommande planer. Frågan är viktigt och vi måste hitta konstruktiva och hållbara lösningar som kan bli verklighet lite snabbare.

Efter att det åter skett tragiska dödsolyckor på vägen känner vi nu att det måste prioriteras en säker väg. Denna väg behöver inte nödvändigtvis vara en motorväg, men den måste ha separata körbanor.

Vi delar därför nu majoriteten i regionens ställningstagande för att detta skall ske så snabbt som möjligt, vi är också glada för att Västsvenska Handelskammaren uttalat att de vill se resultat snabbt.

Så nu är det upp till oss alla att påverka regeringen i frågan. Vi hoppas också att de borgliga partierna drar sitt strå till stacken och pratar med sina företrädare i regeringen, börja med en säker E20.

Anneli Hulthén (S), kommunstyrelsens ordf. i Göteborg

Kia Andreasson (MP), Kommunstyrelseledamot i Göteborg

Mats Pilhem (V), Kommunstyrelseledamot i Göteborg

 

i kategorin:Göteborg, Infrastruktur, Politik, Stadsutveckling, Trafik Taggar: , , ,