Kommentering avstängd

Är politiker bara ute strax före valet?

Sedan ett tag tillbaka håller vi miljöpartister på att registrera alla våra samtal som en del av vår kampanj att ha genomfört 250 000 samtal innan valet 2014. Det är väldigt bra att verkligen registrera alla politiska samtal som jag fört sedan slutet av oktober 2011, för det har varit en ögonöppnare för mig.

Eventuellt gör jag mina partikompisar besvikna när jag skriver att inte ett enda av mina hittills  inregistrerade samtal planerats på grund av den kampanj MP bedriver. Det är helt enkelt sådana träffar som ändå blivit inplanerade för mig som en del av mitt kommunalrådsuppdrag. När jag ser hur veckorna ser ut för mina rödgröna kollegor i stadshuset i Göteborg så är det likadant där… det är ett omfattande mötande med enskilda och grupper som står utanför det politiska systemet men som vill lyfta idéer, vill höra efter hur vi ser på olika frågor och vill förmedla en verklighetsbild. En del av alla dessa träffar syns via denna blogg och en del till syns i det pressmeddelande som skickas ut för kännedom till massmedia från rödgrön grupp i Göteborgs kommunstyrelse varje vecka.

Häromdagen fick jag ett e-brev från en kvinna jag haft kontakt med från och till under det senaste året. Hon verkar vara en klok person och hennes e-brev har gällt hur hennes son, som har en psykisk funktionsnedsättning, söker och kämpar hårt för att få ett arbete av något slag. Brevet i veckan bestod i ett välmenande tips till mig (utifrån att jag bland annat är rotelansvarig för funktionshinderfrågor i vår rödgröna grupp) att jag skulle kunna försöka få igång regelbundna träffar med grupper som företräder personer med funktionsnedsättning. Förslaget var i all välmening men samtidigt gjorde det mig smärtsamt medveten om hur en hel del av det löpande, vardagliga politiska arbetet inte någonsin blir allmänt känt.

Sedan många år tillbaka, och så även nu, finns under Kommunstyrelsen och i alla stadsdelar och i färdtjänstnämnden, återkommande träffar ungefär en gång i månaden med ett stort antal handikapporganisationer. Däremellan har jag dessutom träffar i mitt uppdrag med individer och grupper som själva är eller företräder personer med olika former av funktionsnedsättningar. Därtill så är jag på besök i olika boenden för personer med funktionsnedsättning med regelbundenhet. Dessa olika träffar är jätteviktiga för att jag ska vara insatt i vilka frågor som känns mest brännande och vad som behöver prioriteras. Kvinnan som skrev brevet i veckan representerar säkert en uppfattning som är vanlig bland göteborgarna (för det mesta vi gör skickar vi inte pressmeddelande om) men det gör lite ont i ens mage när det ibland låter som att politiker bara skulle vara ute och möta medborgare i valrörelser… jag menar att det pågår hela tiden!

För övrigt så är det intressant att det tydligen varit full enighet i Kungälvs kommun att inga nya tillstånd ska skapas som medger alkoholservering efter kl 01.00 i denna grannkommun. Med tanke på (M)- och (FP)-politikers många uttalanden om hur förlegat och bakåtsträvande ett tidigareläggande av sista serveringstid från kl. 05.00 till kl 03.00 i Göteborg skulle vara, så måste ju dessa partiers företrädare i Göteborg se sina partikompisar i kranskommunerna som rena rama 1800-talsmoralister, eller? Eftersom det finns Moderatstyrda kommuner runt hela Göteborg så borde det ju annars dyka upp många krogar som har öppet till kl 05.00 eller senare utanför Göteborg inom kort?

//Thomas

i kategorin:Politik Taggar: , , ,