Kommentering avstängd

Varför provocerar HEN så?

Under de senaste veckorna har en intressant diskussion pågått om det lilla ordet ‘HEN’. Inte sällan har diskussionen också varit kopplad till jämställdhet och genuspedagogik. Björn Lindgren, språkrör för Grön Ungdom, och jag skrev ett inlägg i debatten på GP på webben i veckan som gick. Bland annat är vi positiva till ordet HEN som ett komplement till orden hon och han. Ibland när vi pratar om en obekant person så skriver vi emellanåt hon/han, men då skulle hen vara kortare och enklare. Det främsta skälet till att komplettera sitt språkförråd med ordet hen är för att det helt enkelt är ett bättre pronomen för personer som av olika skäl inte vill definiera sig som en hon eller en han. Oftast definierar sig dessa personer som transpersoner (men inte alltid). Språket är en levande tingest och varje år uppstår nya ord som det bland annat finns möjlighet att roa sig med på Språkrådets hemsida. Det är inget konstigt med att språket ‘rör på sig’ och vissa nya ord överlever och andra inte… vi får se hur det går med ordet hen.

Även om inte alla är överens om ordet hen så kan vi nog vara överens om att det inte är många andra nya ord som plötsligt diskuterats så. Varför? Personligen kommer jag att tänka på en föreläsning som jag gick på under den första hbtq-festivalen i Göteborg – det året då festivalen hette HBT-GBG (minns ni? :-)). Det föll sig så att jag var den ende åhöraren på denna föreläsning på Göteborgs stadsmuseum och titeln på föredraget var ”Varför provocerar transan så?” Det var en mycket intressant stund och extremt förkortat så var svaret på denna föredragets fråga: ”Transan provocerar så för att hon väljer att ‘klä ner sig’ till det förtryckta könets position” Alltså en man (denna könstillhörighet som historiskt i generella termer i alla kända samhällen har inneburit en maktfördel i förhållande till kvinnor) som väljer att släppa sin manliga könsidentitet för att istället identifiera sig som kvinna eller i vart fall använda kvinnors kläder och accessoarer. Hur upprörande är inte det? När könsmaktsordningen kastas omkull på det vis som det gör när en person inte uppför sig som ‘det är tänkt’? (observera att de sista två meningarna är ironiska, men det syns ju aldrig i skrivet text). DÄRFÖR provocerar transan själva könsmaktsordningen och troligen är det samma skäl till att HEN provocerar så… i vart fall tror jag det.

En kan konstatera att jag väl i den här frågan får anses lida av attitydinkontinens, ett annat modernt ord enligt språkrådets hemsida, som betyder oförmåga att hålla inne med vad jag tycker.

För övrigt så vill jag komplettera bilden för alla som läst om Alfons Åbergs Kulturhus i GT och GP de senaste veckorna. Den fristående stiftelsen Alfons Åbergs Kulturhus har, enligt uppgift i GP, fått stiftelsebidrag med två miljoner kronor vardera från KF, SKF, Volvo, Getinge och Wallenstam. Det är mycket positivt med dessa företags intresse att gå in på det här viset. Under fem år är planen att Göteborgs Kulturnämnd ska ge ett driftsbidrag på 1,5 miljoner kronor per år (vilket givetvis är mycket pengar). Politiskt hade vi knappast varit villiga att med enbart kommunala medel finansiera ett Alfons Åbergs Kulturhus (om vi ens hade fått rättigheterna) men på det här viset leder en klart avgränsad kommunal medfinansiering till ett kulturhus för barn i Trädgårdsföreningen som sannolikt inte alls hade blivit till annars.

Det som inte framkommit i media, fast jag försökt få ut denna uppgift nu i veckan, är att Kulturnämndens totala driftsram från kommunfullmäktige ligger på 300 miljoner kronor för 2012 och den förstärkning vi fått för 2012 utgör mer än 20 miljoner kronor, utöver uppräkning för höjda löner och inflation. Bland annat har dessa förstärkningar gett oss möjligheter att höja det ekonomiska stödet till konsthallen Röda Sten, ”Tredje våningen” – en arena för professionell danskonst i Göteborg, låta Pusterviksteatern inta Stora teatern och därmed skapa Nordens mest spännande gästspelsscen, genomföra Barnkulturåret OCH vi har förstärkt program- och utställningsbudgetarna för våra kommunala museer… bland annat en av våra skatter – Konstmuseet vid Götaplatsen.

Det är underligt att ingen av journalisterna, som skrivit om de 1,5 årliga miljonerna som vi avsatt till Alfons Åbergs Kulturhus under fem år, i samma artiklar nämner de satsningar vi gör med över 20 nya miljoner på våra och andra fristående verksamheter. Varför gör de inte det?

// Thomas

i kategorin:Kultur Taggar: , , ,