Kommentering avstängd

Missar vi vårt mål om bostadsbyggandet?

Prognoserna från Konjunkturinstitutet, Svensk byggindustri och arbetsförmedlingen talar sitt tydliga språk. Bostadsproduktionen kommer att minska med ca 7 % under 2012 vilket motsvarar 1 400 färre bostäder jämfört med ifjol. Detta gör att det bara kommer att starta ca 23 000 bostäder i Sverige under året.

Jag kan konstatera att den borgliga politiken nu på ett påtagligt sätt delar upp befolkningen i de som kan efterfråga en bostad och de som inte har råd. Det jag i första hand tänker på är det beslut som kom redan 2007 då man tog bort samtliga subventioner i byggandet. Vi vet att det dyraste att bygga är kök och badrum och det är ju i stor det enda som en studentlägenhet består av och så undra man varför det inte byggs några nya i Sverige. Detta kommer ju inte som någon överraskning, så detta behöver inte minister Atterfall utreda en gång till.

 Man kan ju också ifrågasätta den starka Svenska ekonomin, för vad den borgliga regeringen gjort är ju att flyttat risken från staten till den enskilda medborgaren. Här finns många exempel, förändringarna i sjukförsäkringen och avsaknaden av att höja arbetslöshetsersättningen, låga ingångslöner för ungdomar i kombination med osäkra villkor. Borgerligheten jobbar ju efter mantrat att ”de får väl skylla sig själva”.

Ser vi på de länder som kommer i ekonomisk kris och måste vända sig till Världsbanken för att låna, så blir första kravet att landet måste sänka sina kostnader. Detta gör man med sämre gemensam välfärd som t.ex sjukförmåner. Är man dessutom en borglig regering som vill sänka skatterna lite till så blir inte jag förvånad om man föreslår höjd pensionsåldern till 75 år. Då blir pension vid 65 års ålder något som de med låg inkomst aldrig att kommer ha råd med.

Den nya lånepolitiken som kräv högre egen insats leder ju också till att gruppen som kan efterfråga en bostad blir ännu mindre. Självklart påverkar detta marknadens viljan att start upp nya bostadsprojekt. Här är ju också bankerna en spelare som ska ha större kapital ”på sitt konto” också detta gör ju att bostadsbyggandets finansiering dräneras ytterligare.

 I Göteborg ser vi tyvärr att antalet färdiga detaljplaner med bostadsinnehåll växer i allt snabbare takt och att man inte startar nya byggen i den takt som vi förväntat. Ökningen från årsskiftet 2010 tills nu är ca 16%.

 Så med den förda politiken från den borgliga regeringen är jag orolig att vi inte i Göteborg kan genomföra den 25% ökningen av bostadsbyggandet som vi planerat utan den kan lika väl sluta med att ökning stannar på 15%.

Nu är det hög tid för den borgliga regeringen att ta sitt ansvar, sluta utreda och istället agera så att bostadsbyggandet går framåt och inte bakåt i Göteborg och resten av Sverige.

//Mats Arnsmar

i kategorin:Bostäder, Ekonomi, Göteborg, Infrastruktur, Mark, Politik, Stadsutveckling Taggar: , , ,