Kommentering avstängd

Jag gillar EU:s solidaritetstanke!

Urban Forum 16 februari

Så här inledde Johannes Hahn, EU- kommunisionär dagen som handlade om hur kommande EU-medel bör fördelas.

”Mer än två tredjedelar av Europas befolkning bor i städer. Städer är ställen där både problem uppstår och där man finner lösningar.”

Den uppfattningen delar jag, 70% av all co2 utsläpp kommer från städer. Det är i städer som både rika och fattiga finns, i städer finns å ena sidan  högutbildade med god hälsa och arbetslösa ofta med sämre hälsa. Att arbetslöshet leder till  sämre hälsa råder det inget tvivel om.

Jag gillar Eu:s sammanhållningspolitik och solidaritetstanke. Eu 2020 är en gemensam strategi för sysselsättning, ekonomi och hållbarhet.

Det är viktigt att kommande långtidsbudget verkligen ger städer förutsättningar att arbeta med städers specifika utmaningar, klimat, energi, och social inklusion mm.

Ett problem vi har i Sverige är att vi inte har möjlighet att arbeta med alla fonder som finns pga svensk lagstiftning. Ex kan vi inte idag  arbeta i med privata näringslivet som skulle kunna vara riktigt bra och ge än mer utväxling på de offentliga medlen.

Jag hoppas att det reder ut sig, annars har Sveriges städer inte samma möjligheter som övriga Europeiska städer att delta och skapa sysselsättning och bättre miljö.

//Marina!

 

i kategorin:Ekonomi, Infrastruktur, Miljö, Stadsutveckling Taggar: , ,