Kommentering avstängd

En mäktig syn

Det är en mäktig syn som visar sig när planet närmar sig flyplatsen i port Elisabeth. Snövita, breda stränder och ett oändligt hav som rullar upp mot strand som från ovan åtminstone ser öde ut. När planet närmar sig landningsbanan syns något mer. En remsa av illa ihopsatta bostäder, mer hyddor än hus, kantade av sopor och skräp antagligen från de boende. Den sista bostaden ligger i princip i början av landningsbanan.

Sedan 1999 har Göteborgs stad arbetat tillsammans med Port Elisabeth i ett Sida finansierat samarbete. Ett av områdena för arbetet har varit just stadsplanering. Skillnaderna kan på ytan tyckas lika stora som avståndet men vid närmare eftertanke är utmaningarna tämligen lika. Segregation, klimatpåverkan, mötesplatser, barriärer i form av vägar är några av de gemensamma frågorna, även om de är av olika grad mellan städerna.

I Port Elisabeth bor ca 85% av de 1,2 miljoner invånarna i townships, där livet är något helt annat än vad vi kan finna i vår stad. Ekonomiska och sociala skillnader är en del av förklaringen men också åratal av apartheidpolitik där också stadsplaneringen utgick från ras. En traditionell planering för vita och i princip ingen för de andra.

Den självklara frågan naturligtvis när vi som stad samarbetar med andra är vad ger det för effekt och vad ger det tillbaka till oss? Efter så många år av samarbete är den frågan i allra högsta grad relevant. efter någon dag på plats är en sak klar dock. Göteborg har satt avtryck framförallt vad det gäller utveckling och förnyelse av innerstaden och i strävan att öka stadens kontakt med havet. Också den del av samarbetet som handlar om luftkvalite tycks också gett effekt. Bibliotek sammarbete med bl.a. Frölunda kulturhus är ett annat område som gett avtryck.

De kommande dagarna ska fortsättningen diskuteras. Miljö, energi är några av de områden som ligger närmast att utveckla vidare. Och med de påvra bostäderna i flygplatsens omedelbara närhet i minnet, tycks stadplanering och boende vara ett ständigt aktuellt ämne.

//Anneli

i kategorin:Bostäder, Ekonomi, Göteborg, Infrastruktur, Mark, Politik, Stadsutveckling Taggar: