Kommentering avstängd

Hisingens värdefulla mark försvinner – bit för bit

Kommunfullmäktige beslutade 26 januari att det ska byggas ett logistikcentrum vid Hisingsleden som är stort som 90 fotbollsplaner, totalt 65 hektar av Hisingens mark. Göteborgarna mister därmed ännu mer av de rekreationsmöjligheter och kultur- och naturmark som fortfarande finns på Hisingen. Djur och växter får också stryk av kommunfullmäktige.

I det nu beslutade området finns fyra hotade arter, bland andra den sällsynta och ofarliga hasselsnoken. I Kålsered är artförlusterna mycket stora. Det är ovanligt att så många hotade arter finns i samma område nära en storstad. Tyvärr har även Länsstyrelsen prioriterat kortsiktiga ekonomiska prospekt framför hotade djur och växters existensrätt i Kålsered.

Jag ser med fortsatt oro på hur dessa enorma logistikkomplex byggs upp på Hisingen – ett efter ett. Artrika marker förvandlas till trista industriområden som genererar allt mer tung biltrafik. Ett konstruktivt alternativ hade varit att titta närmare på hur torrhamnar längre in i landet hade kunnat ta emot ökade godsmängder.

/Kia Andreasson

 

i kategorin:Göteborg, Mark, Miljö, Politik, Trafik Taggar: , , , ,