Kommentering avstängd

Konsthallen och enögt filmavtal

Som politiker så är det självklart att jag får vara beredd på att vara ifrågasatt kring de förslag och beslut som jag står bakom. Såväl medborgare som media har givetvis rätt att få veta hur jag tänkt gällande olika förslag och utifrån det bilda sig sin egen uppfattning.

Något som är lite jobbigare är när förslag från våra olika förvaltningar lever kvar som sanningar, trots att de inte har blivit gillade av politiken och inte blivit politikernas beslut. Jag antar att det är en baksida av att förslag från förvaltningarna blir offentliga handlingar och ibland blir rejält omdiskuterade i media långt innan politiken tagit ställning. Självklart är jag helt och hållet FÖR att förslag till nämnderna ska vara offentliga… men det är en utmaning för allmänhet och inte sällan också för media att skilja på vad som är förslag från stadens anställda och vad som blir politiska beslut.

Ett av dessa seglivade rykten gäller Konsthallen i Göteborg. Jag har åtskilliga gånger fått förklara att den tidigare kulturnämnden ALDRIG ville att Konsthallen vid Götaplatsen skulle stängas ner för en tid (i avvaktan på att en ny så småningom skulle kunna öppnas på annan plats). Det fanns en utredning åt det hållet inom Kulturförvaltningen under våren 2010, men den fick aldrig dåvarande Kulturnämnds gillande.

Så är det ibland i de kommunala verksamheterna… en förvaltningsledning kan bli ombedd att ta fram ett underlag i ett ärende. När underlaget till slut finns att ta ställning till, så bedöms det inte kunna vara en väg den politiskt valda nämnden vill gå.

Idag läste jag Nöjesguiden och kunde till min besvikelse se att det fortfarande lever kvar en tro att tidigare och nuvarande nämnd är ett hot mot Konsthallen. HADE de som är intresserade av frågan om hur Kulturnämnden ser på Konsthallen undersökt de politiska beslut som vi HAR tagit, så hade de kunnat ge en annan bild till sina läsare. I februari 2011 togs beslut om att utreda hur vi kan utveckla och förnya Konsthallen. Alla våra beslut ligger på stadens hemsidor och jag hoppas att fler ska ta del av dessa. DE besluten står vi bakom.

Jag hoppas Nöjesguiden och alla andra som dessvärre fortsätter hänga kvar vid negativa känslor kring ett beslut som ALDRIG togs, istället inom kort tar del av det vi faktiskt beslutat och nyfiket följer utredningens resultat som snart kommer till Kulturnämnden.

 

FÖR ÖVRIGT… så finns det bra delar i det filmavtal som just har slutits på nationell nivå, till exempel dess jämställdhetsfokus.  Men den stora svagheten är att de oberoende filmarna inte fått ingå i förhandlingarna. Det ser ut som att det nya filmavtalet missar filmskapandet som konstnärligt uttryckssätt för att huvudsakligen se till kommersiella syften. Det har därför blivit ett enögt avtal, ur konstnärligt perspektiv.

i kategorin:Kultur Taggar: ,