Kommentering avstängd

Vi har nått målet

Det blev ett högt tonläge från borgerliga politiker när Göteborg avvecklar förmåner för bilar, som använder drivmedel som är bättre för miljön än vad bensin är. Lite tokigt blir det när vi till vardags kallar dessa bilar för miljöbilar. Självklart finns det inga bilar som är bra för miljön, alla bilar oavsett bränsle påverkar vår miljö negativt. Det hindrar inte att vi alltid ska se till att främja de bilar som har minst skadlig påverkan för vår stad.

1997 införde vi i Göteborg parkeringsförmån för bilar som uppfyllde den tidens krav för förnybara bränslen eller bränslesnåla bilar. Vid den tidpunkten fanns det knappt några bilar alls som uppfyllde kraven, än mindre fanns det infrastruktur för etanol eller fordonsgas.

Jag köpte en begagnad etanolbil så nyss som 2005. De första åren var det svårt att hitta stationer som sålde E85, de som fanns i Göteborg fick man hålla koll på. Kom jag ut på landsväg, utanför storstäderna, var det lönlöst att ens leta efter E85, det fanns helt enkelt inte. Då var det på sin plats med ett stöd som parkeringsförmån så att vi var motiverade att leta efter etanol för att uppfylla kravet på minst 50% förnyelsebart bränsle för att få behålla parkeringsförmånen. Stödet från Göteborgs stad har inneburit att det nu går att tanka etanol vid i stort sett alla stationer, vi har nått de mål som vi hade tänkt oss när förmånen infördes.

Nu är det dags att gå vidare, fortsatt stimulans till en marknad som redan finns utbyggd och som fungerar är överflödig. Jag tycker därför att det är rätt läge att avveckla parkeringsförmånerna nu, för att i stället blicka framåt. När förmånen infördes var de bilar som gynnades i teknikens spets, idag är det vardagsteknik. Dags alltså att gå vidare och se till hitta en ny förmån som kan sätta fart på den teknik som i dag ligger i spetsen, elbilar och hybrider.

Också om vi valt att behålla nuvarande förmåner, hade vi varit tvungna att kraftigt tänka över vilka bränslen som vi vill främja. t.ex. är miljödiesel mer än tveksamt med tanke på partikelutsläpp, men även andra bränslen/gränser skulle vi behöva se över. Bättre då att avveckla den gamla ordningen.

Vi kommer att se till att hitta nya vägar där staden kan gå in och ge stöd för en utveckling som gynnar sådana bilar. Vågar vi inte tänka nytt och ompröva gamla beslut då dessa har passerats av utvecklingen, så blir vi just så konservativa som de borgerliga partierna i Göteborg nu visar sig vara. Faktiskt är deras borgerliga partivänner i Stockholm några år före, där motsvarande förmån redan har avvecklats. Fast där var argumenten mer ekonomiska än miljömässiga, förståss

Jag tycker att vi ska tänka nytt, ompröva det gamla och gå framåt. Det är det vi gör när vi nu avvecklar gamla förmåner och går vidare mot något nytt och bättre.

Samtidigt måste vi också komma ihåg att det för stadens utveckling är viktigare att satsa våra pengar på att bygga ut en snabb och bekväm kollektivtrafik, underlätta för cyklister och fotgängare. För visst är det bra att få ner utsläppen från våra bilar, så mycket det bara går, men det löser bara ett av problemen med bilar i staden. Trots allt tar en bil lika stort utrymme på stadens gator, oavsett om det är bensin, gas eller el som driver den framåt. Ett hållbart Göteborg behöver en bättre kollektivtrafik, färre bilar och motorer som ger så låga utsläpp som möjligt. Det är en sådan utveckling som vi vill se i för att få ett hållbart Göteborg.

//Mats Pilhem

i kategorin:Ekonomi, Göteborg, Infrastruktur, Politik, Stadsutveckling, Trafik Taggar: , , ,