Kommentering avstängd

Barnkulturåret i Göteborg och lärdomar från Palatset i huvudstaden

Nu på lördag är det officiell invigning av Barnkulturåret 2012 i Göteborg. Jag har fått förhandstips om att invigningstalaren kommer att vara en ung förmåga som med glimten i ögat driver med oss i politiken och med vuxenvärlden i allmänhet. Ska bli roligt att se! :-)

I Göteborg har vi från rödgrön sida betonat barnperspektivet och barnens perspektiv allt mer under åren som gått. Detta perspektiv är ett utgångsläge som är användbart såväl inom mer självklara områden som förskola och ungas kulturutövande som till inte (förut) lika självklara områden som stads- och trafikplanering.

Att i det läget lyfta 2012 som ett Barnkulturår känns helt rätt och är inte tänkt att bara gälla 2012 och därefter avslutas. Snarare är det ett år som särskilt betonar den inriktning som vi har. Budgetmässigt är kulturnämndens ekonomi förstärkt för att kunna lägga en del extra pengar på aktiviteter som tydliggör Barnkulturåret. Men egentligen  har vi många pågående insatser i staden där barns och ungas skapande och medskapande lyfts, till exempel:

* ”Rum för ung kultur” (Ungas kulturhus) vid Lagerhuset och samtidigt förstärkt inriktning på barn och unga vid stadens kulturinstitutioner

* Det avsatta femåriga driftsbidraget från Göteborg till den fristående stiftelsen Alfons Åbergs Kulturhus

* Uppdraget från Kommunstyrelsen till Kulturnämnden att låta barn och unga vara främsta idéskapare till vad som ska ske på ‘hjultomten’ efter att Göteborgshjulet flyttas

* Skolbio har fått ett förnyat uppdrag och utvecklingsmedel avsätts för att möjliggöra eget filmskapande för barn och unga inom kulturskolan

* Utvecklingsmedel är reserverat för att El Sistema under 2012 också ska kunna införas i stadsdelarna på Hisingen

Det här är ett långsiktigt arbete där fokus på kultur för barn och unga inte bara ska gälla 2012, även om vi gör ett särskilt firande av barnkultur detta år. För den som vill läsa mer om det befintliga utbudet kan följa nyhetsbreven från kulturförvaltningen.

När verksamheter byggs upp så gäller det att dra lärdom av andras erfarenheter. Det mest aktuella exemplet är Palatset i Stockholm som idag försattes i konkurs… kanske är det en övertro på privat medfinansiering av kultur som varit en bidragande orsak? Men det är för tidigt att slå fast. Låt oss hoppas att verksamheten där hittar något sätt att fortsätta.

För vår del är det i alla fall uppenbart att offentlig medfinansiering av fritänkande och fristående konst och kultur av och för såväl barn som vuxna alltid kommer att vara en viktig stomme i sammanhanget. En stomme som underlättar varje människas kreativitet och inte minst en stomme som lägger en grund för och förstärker demokratin.

// Thomas

i kategorin:Barn, Kultur Taggar: ,