Kommentering avstängd

Ska alkoholförsäljningen för 16 krogar i Göteborgs centrum begränsas i tid?

Jag vill att Göteborg ska vara en trygg och vacker stad där invånarna har ett trevligt bemötande av varandra. Inte att staden skall bli känt som en ort där det förekommer mycket våld. All kunskap tyder på att en utökning av öppettiderna skulle leda till ännu mer våld.

Det dataunderlag som finns för Göteborg visar att våldet nattetid under två av veckans dagar, är mycket stort. Hälften av våldet som drabbar män sker i centrala staden. Att alkoholen ensamt orsakar våldet kan inte bevisas men internationell forskning visar att förkortad tid för alkoholförsäljningen skulle minska våldet. Sannolikt skulle det ske en 25 – 30 – procents minskning om förbud mot alkoholförsäljning. införs kl 02 eller tidigare.

Alkohol är således inte en vanlig handelsvara utan en av de främsta orsakerna till ohälsa
och den främsta orsaken till våld!

I diskussionen framförs att görs inskränkningar uppkommer svartklubbar istället. Problemet med svartklubbar på 90-talet var snarare olaglig hantering med pengar än ordningsproblem.

Den vetenskapliga litteraturen stöder:
Att senareläggning av utskänkningstider ÖKAR förekomsten av våld.
Att förkortning av öppettider MINSKAR förekomsten av våld.
Att boende i centrala delar får minskade störningar.

De åtgärder som reglerar tillgången av alkohol är de som har störst chans att leda till god effekt och dessutom till en lägre kostnad.

/Kia Andreasson

i kategorin:Göteborg