Kommentering avstängd

Organiserad brottslighet är ingen lokal fråga

Ser i dag i Svenska Dagbladet att Morgan Johansson skrivit en alldeles utmärkt artikel om hur brottsligheten bör bekämpas. Uppmärksamheten på frågan beror naturligtvis på att det nyligen skett fem mord i Malmö. Men, som Morgan skriver, det är ingen Malmöfråga. Den organiserade kriminaliteten och illegala vapen finns i hela landet. Vi har vår beskärda del också i Göteborg, även om brottsligheten och i synnerhet våldsbrotten faktiskt är på en lite lägre nivå här än i Stockholm och Malmö.

 Morgan presenterar ett fempunktsprogram som på det hela taget är mycket bra, även om jag har några synpunkter.

1. Polisen måste organiseras om för att bli effektivare. Jag håller med, men är inte säker på att vi ska lägga ner länspolisstyrelserna. Helt klart är att det behövs en bättre nationell samordning, men det måste inte ske på bekostnad av den regionala och lokala samordningen mellan polisen och andra samhällsinstanser t.ex. kommunerna. Tanken att kraftsamla Rikskrim, Säpo och Ekobrottsmyndigheten i en organisation är däremot mycket intressant.

2. Vapenlagarna måste skärpas. En nyckelfråga. Att gå runt med skarpladdade vapen på gator och torg ska naturligtvis betraktas som ett allvarligt brott.

3. Nyrekryteringen till de kriminella gängen måste brytas. Helt rätt. Lika kraftfullt och beslutsamt som vi ska bekämpa brottslighet ska vi också bekämpa brottslighetens orsaker – arbetslöshet och växande klyftor skapar uppväxtmiljöer där barn och unga tappar framtidstron och dras till kriminella gäng. Det måste brytas.

 4. Polisutbildningen måste reformeras. Både Socialdemokraterna och Polisförbundet har krävt detta länge. Det finns ett fyra år gammal utredningsförslag som regeringen har lagt i skrivbordslådan. Ju mer organiserad och kvalificerad brottsligheten blir, desto bättre måste vi rusta polisen utbildningsmässigt för detta.

 5. Straffskärpningsgrunden måste följas upp och utslussningen från kriminalvården förbättras. Det första handlar om att vi behöver följa upp hur domstolarna hanterar den skärpta rättstillämpningen när det gäller grov organiserad kriminalitet, t.ex. vid vapenbrott. När det gäller det andra är det självklart att den som lämnar ett flerårigt fängelsestraff utan jobb, bostad och utbildning löper hög risk att ramla tillbaka i det gamla kriminella gänget. De som begår grova brott ska naturligtvis få ta ansvar och straff för sina handlingar, men när straffet är sonat har samhället både ansvar och intresse av att motverka återfall i kriminalitet. Förslaget om att stat och kommun ska samverka kring sociala stödinsatser är utmärkt.

 Dessa fem punkter är, som Morgan skriver, inget heltäckande program. Men det är en bra början för att ta ett rejält kliv framåt i kampen mot den organiserade kriminaliteten och illegala vapen. Det behövs.

//Dario

i kategorin:Göteborg, Politik, Trygghet Taggar: , ,