Kommentering avstängd

Förmynderi och alkoholpolitik

Jo, då…. det händer några gånger per år fortfarande att jag är ute på nattklubb efter 03.00 på natten.

Nej, då…  jag är inte nykterist, även om jag nog får sägas vara måttlig i mitt alkoholintag. Och även om min egen uppväxt var i en familj med återhållsamt bruk av alkohol så har jag haft vänner i min närhet där inte situationen varit likadan.

Men det går inte bara att se till sig själv i den här frågan.

Under några år har polisen i Göteborg signalerat att de tror att ett stopp för försäljning av alkohol efter 03.00 skulle medföra mindre mängd hot och våld i Göteborg. Detta har varit en viktig signal från ordningsmakten. En del har dock inte hållit med polisen och har menat att polisens åsikt har mest att göra med att de inte vill schemalägga sin personal på natten i så stor omfattning.

För ett par månader sedan kom en rapport till Kommunstyrelsen i Göteborg. Rapporten var en sammanställning av forskningsresultat från andra platser än Göteborg (bland annat Norge och Australien), där en övergång till tidigare stopp för alkoholservering hade genomförts. Dessa resultat pekade på att effekterna varit positiva i betydelsen att mängden våld hade minskat och att den effekten INTE verkat gå förlorad på grund av uppkomsten av svartklubbar (även om sådana kan ha ökat i VISS grad). I vårt politiska uppdrag ligger att ta del av faktabaserade uppgifter och dessa var just sådana. Vid ett samtal jag haft med krögare i Göteborg som är kritiska till rapporten så har krögarna menat att det finns forskning som pekar åt motsatt håll. Men ännu har jag inte sett någon sådan. Eftersom krögarna nog får anses tala MER i egen sak än rapportförfattarna och polisen i den här frågan så menar jag att fristående forskning som talar i ovanstående krögares sak är behövlig att lyfta fram, om den finns.

En del tycker att ett förbud för att sälja alkohol efter 03.00 är förmynderi. Den uppfattningen delar jag. På samma vis som jag menar att alkoholtillstånd enbart fram till 05.00 är förmynderi. Att, utöver restauranger och pubar, enbart tillåta alkoholförsäljning på systembolaget är förmynderi och att begränsa systembolagets öppettider är förmynderi. Jag har själv levt ett par längre perioder i USA där alkohol i affärer finns tillgängligt dygnet runt och då förekommer ju givetvis inget förmynderi. Ett förmynderi kring alkoholen har räddat många liv genom åren.

På det alkoholpolitiska området har de flesta etablerade partierna varit för vissa restriktioner vad gäller utbud av alkohol i samhället. Troligen för att det finns ett väldigt starkt samband enligt forskning mellan tillgång till alkohol och ökad risk, generellt, för att fler ska missbruka alkohol. Med ökat alkoholintag följer ökat våld och kroniska skador som drabbar den enskilde, de närstående och samhällets resurser. Inte minst finns det ett klart samband mellan mäns missbruk av alkohol och våld mot kvinnor i deras närhet.

I den forskarrapport som nyligen kom till Kommunstyrelsen pekade det samlade resultatet på att våldet i Göteborg förväntas minska om utskänkningstillstånden avslutas åtminstone två timmar tidigare än nuvarande 05.00. Våldet i våra storstäder lyfts ofta som ett problem och även om det enligt statistiken förekommer i större grad såväl i Stockholm som i Malmö, så är alla givetvis för att våldet ska minska i vår stad. Här lyfter forskarna fram ett redskap som lett till just minskat våld på andra platser när redskapet använts.

Visst är all form av alkoholpolitisk restriktion en form av förmynderi. I det här fallet är förmynderiet till för att minska mängden våld och är värd att genomföra, anser jag.

FÖR ÖVRIGT är det helt orimligt att behålla tvångssteriliseringen vid könskorrigering av transpersoner och jag hoppas riksdagens verkliga majoritet i den här frågan förändrar lagen så fort det går.

//Thomas

i kategorin:Göteborg, Kultur, Stadsutveckling, Trygghet Taggar: , , , , ,