Kommentering avstängd

Kulturpolitiskt hantverk och tack till regnbågsambassadör

Onsdagskväll före jul möttes vår rödgröna politikergrupp från Göteborgs kulturnämnd hemma hos oss för en social kväll och en summering av vårt första arbetsår tillsammans. Det har varit ett spännande år i en grupp där det finns en spännande bredd. I gruppen finns bland annat fritidspolitiker med basen i folkbildningsverksamhet, personer med eget pågående eller tidigare konstnärligt, professionellt arbete, politisk erfarenhet från regional nivå och tidigare kommunalråd. I gruppen har vi under året försökt hålla en öppenhet inom gruppen, till exempel genom att alla presidiemöten (där ordförande samt förste och andre vice ordförande möter förvaltningsledningen) har helt kända kallelser och minnesanteckningar för alla som ingår i nämnden. Vi konstaterade att vi hade en god stämning i vår politiska grupp och att vi alla verkade känna nöje med att mötas och föra vår rödgröna kulturpolitik framåt. Under året har vi gemensamt tagit ett antal beslut i frågor som har stor betydelse framöver: Stora Teatern är åter i kommunal regi från 2012 genom att Pusterviks verksamhet flyttar in och utvecklas vidare där; vi har fått en hållbar hantering av ekonomiskt stöd för GWO – Göteborg Wind Orchestra där ett treårigt verksamhetsstöd har beslutats men på en nivå som fördelar över en del av det stora bidrag de tidigare haft till andra fria musikutövare i staden; utredning kring Konsthallens framtida plats och verksamhet är startad; stadsbibliotekets ombyggnad startar under våren 2012 och tillfälliga filialer är på gång och den viktigaste har redan startat; och inte minst drar vi igång ungdomens kulturhus i Lagerhuset (och i dess satelliter) ett tag efter årsskiftet.

Nu när detta är läget efter 12 månader så är ett av skälen till aktiviteten en rödgrön grupp som har ett effektivt, roligt och visionsfullt samarbete på gång för konstens och kulturens arbete framöver i Göteborg. Det känns glädjande att få vara med och leda denna energirika samling individer!

FÖR ÖVRIGT så ska Åke Jacobsson, som nyligen fick avsluta sin tid som stadsdirektör för Göteborg, ha beröm för det goda arbete som han gjorde på vissa områden (när avslut sker så snabbt som detta, så är risken stor att det enbart lyfts fram saker som INTE varit till belåtenhet). Inte minst tänker jag på Åkes uppdrag som hbtq-ambassadör under 2011 och det initiativ han nyligen tog att dela ut böcker i hbtq-kunskap till ett antal av stadens högsta chefer. Åke hade fångat och fattat mänskliga rättighets-frågorna på ett bra sätt, inte minst gällde det rättighetsfrågor med regnbågsfärger.

i kategorin:Kultur, Politik Taggar: , ,