Kommentering avstängd

Proffsig omsorg

Veckorna brukar vara välfyllda i och med det uppdrag vi har, men den senaste veckan slår nog det mesta i intensitet. Kanske SÄRSKILT därför är jag glad att jag hann genomföra mitt planerade studiebesök på gruppbostaden på Skalskärsvägen i Tynnered, Västra Göteborg. Såväl vid veckans besök som vid de besök jag gjort tidigare under hösten på Örebrogatan och Enekullegatan så slås jag av hur oerhört kompetent personal jag mötts utav. Jämfört med de år då jag jobbade inom boende och daglig verksamhet inom stöd för personer med funktionsnedsättning så finns ett klart mer strukturellt arbetssätt idag. Det individuella hos de boende lyfts fram på ett annat sätt och följs upp genom dokumentation. 

För övrigt så ser jag fram emot att få vara med vid uppstarten på måndag av första kursdagen för våra 70 blivande processhandledare i jämställdhetsintegrering i Göteborg. De ska utbildas under ett år och har i uppdrag att utbilda sina egna kollegor i nästa steg… Det kommer att ge ytterligare fart i en nödvändig strävan efter lika makt mellan könen.

//Thomas

i kategorin:Göteborg Taggar: ,