Kommentering avstängd

Slut för idag, tack för idag

Klockan ett idag avslutades socialdemokraternas förtroenderåd för denna gång.

Söndagen präglades av Tommy Wadelich svar och kommentarer på det arbete som pågått i grupper på lördagen. Huvudsakligen kom debatten främst att handla om att de ekonomiska skrivningarna behövde tydligare uttrycka den ekologiska dimensionen, utbildningsfrågornas centrala roll och tydligare visa på vikten av jämställdhet. Lånefinansiering till infrastruktur kom också upp som ett krav.

Mycket av önskemålen från förtroenderådet blev också infattat i programmet. Däremot blev önskan om ett detaljsatt mål om arbetslösheten avslaget. Den frågan får återkomma i arbetet kring nästa budgetmotion i riksdagen.

Det som behövs nu är att arbetet kring den ekonomiska politiken fördjupas och vidareutvecklas. Inte minst måste socialdemokratin ha ett tydligt svar på det idag oklara ansvarsförhållandet som råder mellan stat och kommun. Det ekonomiskt ansvar som, förut i hög grad vilat på staten, håller mer och mer på att övergå till kommunerna. Bostadspolitik har jag förut nämnt, infrastruktur är en annan aktuell fråga, arbetsmarknadspolitik är en annan.

Jag såg att GP idag granskat UPP! och ifrågasatte både den regelmässiga hanteringen men också resultatet av satsningen. Självklart ska det inte schabblas i hanteringen eller friseras i siffror vad det gäller deltagande. Men intentionen var att starta åtgärder för att minska effekterna av ungdomsarbetslösheten. Om valet står i att bara passivt titta på när allt fler ungdomar står utanför arbetsmarknaden och utbildningssystemet eller att göra något
åt det så är det valet lätt. En granskning av den borgerliga regeringens arbetsmarknadspolitik gentemot ungdomar hade också varit önskvärd i det sammanhanget. Vad planen framåt är när vi eventuellt går in i en än mer turbulent ekonomisk situation vet vi heller ingenting om.

Ungdomar, arbetslöshet och sjukdomsperioder är uppenbart något som inte är intressant för nuvarande regering.

//Anneli

i kategorin:Arbete, Ekonomi, Politik Taggar: , , , ,