Kommentering avstängd

Vår länsstyrelse i bottenskiktet

Sitter och läser den rapport som Sveriges kommuner och landsting presenterade i somras om länsstyrelsens handläggningstider när det gäller överklagande av detaljplaner och bygglov. Undersökningen gjordes med anledning av att man den 2 maj 2011 ändrat plan- och bygglagen med innebörden att skärpa kraven när det gäller kommunens handläggning i bygglovsprocessen. Nu ska man hantera ett bygglov inom tio veckor och endast i undantagsfall är det tillåtet att förlänga tiden ytterligare tio veckor. Detta gäller från det tillfälle då alla handlingar finns på plats på kommunen.

Rapporten pekar på att handläggningstider för ett överklagat bygglov är i snitt 276 dagar och för en detaljplan 218 dagar i Västar Götaland (Stockholm 219 resp. 57, Skåne 178 resp 132) Det gör att vår länsstyrelse placerar sig bland de sämsta i hela Sverige.

 Lägger man också till att det finns möjlighet att överklaga ytterligare en gång till Förvaltningsrätten, före 2 maj -11, och numera till mark- och miljödomstolen så blir ju inte saken direkt ljusare. Förvaltningsrätten har haft en handläggnings tid 2008 på 195 dagar men har till 2010 ökat till 246 dagar. Detta är en icke önskad ökning på ca 25% under ganska kort tid.

 Om vi nu gör vårt i kommunerna att korta handläggningstiderna måste staten och dess olika nivåer nu aktivt jobba med att ta hand om sina processer och inte fortsätta att förlänga hela byggprocessen.

Ändringen av PBL den 2 maj har inneburit att vi lämnat den målsättning som vi hade tidigare, med mål att 50 % av byggloven skall beslutas inom tre veckor, Tyvärr har den nya lagen gjort jobbet mer byråkratiserat. Det innebär att det är helt omöjligt att ge bygglov på tre veckor utan vi får gå på att alla lov skall ges på tio veckor efter kompletta handlingar.

//Mats Arnsmar

i kategorin:Bostäder, Infrastruktur, Mark, Politik Taggar: , , ,